Kabinet lost crisis rond koopkracht op

Het kabinet heeft vrijdagavond de koopkrachtcrisis opgelost. Vicepremier Brinkhorst (D66) zei na afloop van de ministerraad: ‘We zijn er uit. Er is voor iedereen een goede deal.’....

CDA-fractievoorzitter Verhagen zou bereid zijn in te stemmen met het bod van VVD-minister Zalm (Financiën) om 25 miljoen euro uit te trekken voor gerichte inkomenssteun aan mensen met een lager inkomen. Daarmee is de crisis tussen de Tweede Kamer, het kabinet en binnen de regeringspartijen voorlopig bezworen.

Voor gerichte koopkrachtsteun zou VVD-minister Zalm (Financiën) 25 miljoen euro hebben geboden om tegemoet te komen aan de wensen van de Tweede Kamer. De Kamer (onder aanvoering van de regeringspartijen CDA en D66) wil 35 euro per huishouden, wat in totaal ongeveer 253 miljoen euro kost. Zalm weigerde tot nog toe elke financiële geste richting de burger voor de duurdere energierekening met het argument dat de koopkracht al ís gestegen.

Als het kabinet het eens wordt over de inkomenssteun aan lagere inkomens, is het aan CDA-fractievoorzitter Verhagen om te laten weten of hij daar mee kan leven. ‘De sleutel ligt bij Verhagen’, aldus een bron.

In de middag werd besloten nog geen besluit te nemen over een nieuwe missie in Afghanistan, maar vervolgens werden de ministers van CDA, VVD en D66 het ook niet eens over de compensatie voor de gestegen energiekosten. Bronnen rond de ministerraad meldden dat de sfeer ‘verre van aangenaam’ was.

Volgens ingewijden gaat het conflict echter al lang niet meer alleen over de compensatie. Het prestige van VVD-leider Zalm en de CDA-kopstukken Balkenende en Verhagen staat op het spel.

Sommige bronnen meldden bovendien dat er ‘al langer metaalmoeheid heerst’ in het kabinet. De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart zouden ‘mythische proporties’ hebben aangenomen. Alle drie de regeringspartijen doen het slecht in de peilingen en daardoor ‘wil iedereen nu scoren’.

Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de wens van CDA-fractievoorzitter Verhagen om de burger hoe dan ook te compenseren voor de energiekosten. Het is echter wellicht ook een verklaring voor de uiterste standvastigheid van Zalm. De VVD-vicepremier zou zich bovendien ergeren aan het feit dat premier Balkenende in zijn ogen te weinig leiderschap heeft getoond en het conflict heeft laten escaleren.

Meer over