Kabinet heeft wetsvoorstel klaar: veto bij overname telecombedrijf 'in landsbelang'

Minister Kamp van Economische Zaken komt vandaag met een wetsvoorstel waarmee het kabinet de mogelijkheid krijgt dwars te liggen bij ongewenste overnames in de telecomsector. Die mogelijkheid heeft het kabinet op dit moment nog niet.

Jeroen van Wensen
Minister Henk Kamp. Beeld ANP
Minister Henk Kamp.Beeld ANP

'Telefonie, datacenters en internet zijn van vitaal belang voor de nationale veiligheid en openbare orde', schrijft Kamp in zijn toelichting op het voorstel. Daarom moet het kabinet van de minister meer mogelijkheden krijgen om de Nederlandse belangen te beschermen.

Kamp: 'Ons land heeft geen baat bij overnames door buitenlandse bedrijven die gelinkt zijn aan criminele activiteiten, die te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben.' Met die laatste groep doelt de minister op buitenlandse mogendheden met tegengestelde geopolitieke belangen.

Dreiging

'Wanneer andere landen controle hebben over vitale delen van de infrastructuur, dan kunnen zij de Nederlandse overheid onder druk zetten. Bijvoorbeeld door te dreigen met het laten uitvallen van die vitale delen, schrijft Kamp. Daarnaast kan degene die de telefoon beheert, meeluisteren met de veiligheidsdiensten, aldus de minister.

De Tweede Kamer vroeg al in september 2013 om deze wet. KPN raakte toen verwikkeld in een overnamestrijd met het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil. Die overname kon op weinig bijval rekenen van het kabinet, maar dat had geen mogelijkheid om in te grijpen. KPN wist een overname af te wenden door een beschermingsconstructie op te trekken, waarbij het voor de Mexicanen onmogelijk werd voldoende aandelen voor een overname te verwerven.

Een dergelijke beschermingsconstructie kan echter niet door de overheid worden afgedwongen. Dat kunnen alleen het management van het bedrijf en de aandeelhouders.

Vertraging door regels

Volgens het ministerie van Economische Zaken liet de wet zo lang op zich wachten door alle internationale regels die om de hoek komen kijken. De Europese Unie, die waakt over het vrije verkeer van goederen en diensten, stelt paal en perk aan overheidsbemoeienis met overnames. Slechts in een beperkt aantal situaties mogen lidstaten ingrijpen.

Daarnaast leidt een overnamebeperking altijd tot een lagere marktwaarde van een bedrijf, eenvoudigweg omdat het aantal kopers in de markt afneemt. Daarmee raakt de overheid de portemonnee van de belegger, wat eveneens in een beperkt aantal situaties door de internationale juridische beugel kan. Het ministerie nam daarom ruim de tijd om te toetsen of de wet voldoet aan internationale wetten en verdragen.

KPN-topman Eelco Blok liet begin februari weten geen heil te verwachten van een wettelijk verbod op buitenlandse overnames van telecombedrijven. Dat zei hij in antwoord op vragen over de afgeketste overname van PostNL door het Belgische Bpost, waar de Tweede Kamer op tegen was. Volgens Blok moet de overheid zich nooit bemoeien met overnames, zelfs niet als de overnemende partij uit Russen en Chinezen bestaat. 'Vrije handel is een groot goed; als Nederland zijn wij daar groot mee geworden,' sprak de topman.

KPN-topman Eelco Blok. Beeld ANP
KPN-topman Eelco Blok.Beeld ANP

Overname KPN door América Móvil afgeketst om meer geld

KPN raakte in 2013 verwikkeld in een overnamestrijd met het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil. Lees hier waarom de overname niet doorging.

High-tech industrieën

Minister Kamp stipt in het wetsvoorstel aan dat Nederland dankzij de liberalisering van de telecommarkt de beste voorzieningen ter wereld heeft. Volgens Kamp was het daarom lang zoeken naar een evenwicht tussen vrije internationale handel en nationale veiligheid. Burgers en bedrijven kunnen de komende zes weken laten weten hoe zij over de wet denken, de minister heeft het voorstel ter consultatie voorgelegd.

De Nederlandse regering staat niet alleen in zijn voornemen vitale bedrijfstakken te beschermen. Ook Berlijn, Parijs en Rome werken aan regelgeving om ongewenste partijen buiten de deur te houden. Vooral de Duitsers willen zich beter kunnen beschermen tegen Chinezen die hightech-industrieën overnemen.

Meer over