Kabinet dicht AOW-gat alleen voor minima

Het kabinet blijft erbij dat er alleen voor de laagste inkomens een overbruggingsregeling komt om het AOW-gat te dichten. Wie meer dan 150 procent van het minimumloon verdient, krijgt geen compensatie.

VAN ONZE VERSLAGGEVERS GIJS HERDERSCHEÊ en JAN HOEDEMAN

DEN HAAG - Dat blijkt uit het plan dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tienduizenden mensen die nog geen 65 zijn maar al wel gestopt met werken, missen hierdoor een of meerdere maanden een fors deel van hun inkomen.

Daarmee koerst het kabinet af op een botsing met de vakbeweging. Die stapte eerder deze maand naar de rechter om een ruimere regeling af te dwingen. Klijnsma toont zich nu niet gevoelig voor die druk: 'Het is hun goed recht naar de rechter te stappen. Maar als we voor iedereen een overbruggingsregeling zouden maken, zouden we de AOW net zo goed niet hoeven te verhogen.'

Het AOW-gat is een gevolg van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Die gaat dit jaar al omhoog naar 65 jaar plus één maand. De komende jaren stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Mensen die nu al met vut of prepensioen zijn, rekenden er nog op dat zij vanaf hun 65ste verjaardag AOW zouden krijgen. Veel van hun huidige regelingen en uitkeringen lopen op die dag af. Door de verhoging missen zij de komende jaren een of meer maanden een groot deel van hun inkomen. Enkele tienduizenden mensen worden volgens de FNV geconfronteerd met dit 'AOW-gat', dat in extreme gevallen zou kunnen oplopen tot 20 duizend euro. De vakcentrale FNV eist dat het kabinet deze schade ten minste deels repareert.

Klijnsma kondigt nu een overbruggingsregeling aan die het inkomen tot bijstandsniveau aanvult. De regeling is bedoeld voor mensen met de laagste inkomens - maximaal 150 procent van het minimumloon - die tijdelijk nog minder inkomen hebben door de verhoging van de AOW-leeftijd. Behalve de inkomensgrens geldt ook een vermogenstoets: wie spaargeld heeft, komt er niet voor in aanmerking. Wie een hoger inkomen heeft, wordt geacht financiële reserves te hebben om het inkomensverlies te overbruggen. 'Het gaat ook om een betrekkelijk korte periode', zegt Klijnsma, 'De AOW-leeftijd gaat de eerste jaren met steeds één maand omhoog.'

De regeling gaat alleen gelden voor mensen die op 1 januari 2013 al met de vut of prepensioen zijn en voor mensen die al een uitkering uit een verzekering hebben die stopt als zij 65 jaar worden. Klijnsma schrijft de Tweede Kamer dat haar regeling dit jaar soelaas biedt aan circa elfduizend mensen. 'Dit aantal loopt af tot minder dan tweeduizend personen in 2018.'

Het kabinet-Rutte I voerde een voorschotregeling in om het AOW-gat te overbruggen. Wie met het gat werd geconfronteerd, kon eerder AOW opnemen. Het voorschot moet later worden terugbetaald. In het regeerakkoord van Rutte II is afgesproken dat de voorschotregeling vervalt, maar blijft gelden tot de overbruggingsregeling van Klijnsma van kracht wordt. 'Als we deze regeling zouden laten bestaan, is het probleem bijvoorbeeld de rente die over het voorschot moet worden betaald', zegt Klijnsma.

undefined

Meer over