Kabinet-Balkenende vrijwel zeker

De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD zijn het eens over een nieuw systeem om de gezondheidszorg te betalen. De vorming van een nieuw kabinet is daarmee op een haar na gevild....

Het betekent de tweede doorbraak van deze week in de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. De partijleiders spraken van een 'euforische dag'. Eerder bereikten zij al een akkoord over nieuwe, veel strengere toelatingscriteria voor de WAO. De partijen hopen over een week of twee te beginnen aan de eigenlijke formatie: de verdeling van de ministeries en de zoektocht naar ministers en staatssecretarissen.

Met het nieuwe zorgstelsel verdwijnt het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen. Consumenten moeten vanaf 2006 hun favoriete verzekeraar kiezen, die ofwel het goedkoopste is of het aantrekkelijkste zorgpakket aanbiedt. Het bedrag van 200 euro is dan ook een gemiddelde. De uitdrukkelijke bedoeling is dat verzekeraars concurreren op prijs en kwaliteit. De gezondheidszorg moet daardoor efficiënter en goedkoper worden.

Werkgevers betalen voor hun werknemers straks de helft van het ziektekostengeld, dus ook een bedrag van 200 euro gemiddeld. Kinderen worden gratis meeverzekerd. Er komt een zorgfonds van de overheid waaruit deze kosten worden betaald. Dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van het CDA, dat iets extra's wilde doen voor gezinnen met kinderen.

De nieuwe 'zorgtoeslag' moet voorkomen dat mensen met lagere en middeninkomens te veel kwijt zijn aan zorg. De partijen beloven dat niemand er door het nieuwe stelsel op achteruitgaat.

De consument betaalt straks een jaarlijkse eigen bijdrage van 100 euro, voordat hij een beroep kan doen op zijn verzekering. Verplicht in elk zorgpakket komen in elk geval zaken als de huisarts, de anticonceptiepil en de meeste andere elementen uit het huidige ziekenfonds. Alleen zogeheten lifestyle-geneesmiddelen worden niet meer vergoed, zoals maagzuurremmers. 'Mensen hebben die medicijnen nodig door hun eigen ongezond gedrag', verklaarde VVD-onderhandelaar Zalm. Dit soort medicijnen is ook bij de drogist te verkrijgen.

Het nieuwe zorgstelsel bleek de afgelopen maand een van de grootste problemen voor de beoogde regeringspartijen. Over het principe van een vaste 'nominale' premie die elke Nederlander voor zijn zorgpakket gaat betalen, waren ze het al snel eens. De bonje ontstond over de vraag hoe dit bedrag - dat veel hoger is dan de huidige gemiddelde kosten - voor de lagere en middeninkomens gecompenseerd moet worden.

Het CDA pleitte aanvankelijk voor een 'zorgkorting' via de fiscus: iedereen die meer dan 10 procent van zijn inkomen aan zorg kwijt is, zou een subsidie moeten krijgen van de belastingdienst. De VVD had hiertegen principiële bezwaren. Partijleider Zalm vindt dat de belastingdienst moet innen, niet uitbetalen.

In het akkoord dat de partijen woensdag sloten komt het geld bij de gezinnen terug via de zorgtoeslag. Die wordt hoger naarmate het gezinsinkomen lager is. Hoe dit geld precies wordt uitgekeerd is nog niet bekend. Ook weten de partijen nog niet hoeveel dit de overheid in totaal gaat kosten.

Meer over