Kabinet: asielzoekers mogen helft van jaar gaan werken

Asielzoekers mogen meer gaan werken. Het kabinet wil de werkperiode verruimen van 12 naar 26 weken per jaar. Ook mogen ze buiten de sectoren land- en tuinbouw aan de slag....

Dat kondigde staatssecretaris Cohen van Justitie maandag aan in de Tweede Kamer. Die steunt hem daarin. Binnenkort buigt het kabinet zich over het uitgewerkte plan.

Cohen bereidt de regeling voor met minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Vries wil de werkregeling verruimen, opdat asielzoekers aan de slag kunnen in sectoren met grote personeelstekorten.

Het kabinet kreeg vorige week bijval van voorzitter De Boer van de werkgeversorganisatie MKB Nederland. Die wil veel verder gaan. Hij acht het nodig dat asielzoekers meteen na binnenkomst in Nederland aan de slag gaan in bedrijven. De werkgevers willen hun CAO-lonen betalen.

Gisteren kondigde De Boer een proef aan in vijf provincies met arbeidspools van asielzoekers. Het midden- en kleinbedrijf kan nauwelijks nieuwe werknemers vinden en heeft tachtigduizend moeilijk vervulbare vacatures. Het kabinet wil vooralsnog niet zover gaan als De Boer.

Nu is het nog lastig om asielzoekers langer dan een halfjaar te laten werken, omdat werknemers die binnen 39 weken een halfjaar werken, recht hebben op bijvoorbeeld een uitkering. Ze houden daar recht op als ze zijn afgewezen en teruggestuurd.

Cohen zei dat te willen vermijden. De staatssecretaris zei eerder te denken aan een soort asielzoekers-CAO. Daarin kan mogelijk worden geregeld dat asielzoekers langer dan een halfjaar kunnen werken, maar daaraan verder geen rechten kunnen ontlenen. Het kost tijd om daarvoor een goede wettelijke regeling te ontwerpen, zei Cohen.

Hij zei niet te vrezen voor een aanzuigende werking voor andere asielzoekers, als de mogelijkheden op werk worden verruimd van 12 naar 26 weken. Het VVD-Kamerlid Kamp opperde dat dit het gevolg zou kunnen zijn. Ook is Cohen niet bang dat werkende asielzoekers geleidelijk integreren en dus moeilijker zijn terug te sturen. Volgens Cohen wordt terugsturen juist gemakkelijker, omdat de werkervaring in Nederland goed kan worden gebruikt in het land van herkomst.

Kamp verklaarde, net als de rest van de Tweede Kamer, positief te staan tegenover Cohens idee.

Pagina 9: Commentaar

Meer over