Kaalslag

Doelend op de kaalslag van het bos bij Schinveld (Voorpagina, 11 januari), zou ik in herinnering willen roepen dat de NAVO getrouwe burgemeester Zuidgeest van Schinveld tot de PvdA-gelederen behoort en dus niet tot de regeringspartijen, dat diezelfde burgemeester een noodverordening heeft afgekondigd tegen de wens van de unanieme gemeenteraad...

Groningen Wolter Buikema

Vermeldenswaardig is ook dat de tegenstanders van de kap tot op Europees niveau in beroep zijn gegaan tegen het besluit van de Nederlandse Hoge Raad en dat de kansen zeker niet slecht zijn. De NAVO roept al 25 jaar om kap van dat bos. Had burgemeester Zuidgeest hen niet nog een tijdje kunnen laten wachten?

Wie weet was ondertussen zelfs de NAVO tot het inzicht gekomen dat met die verouderde en extreem vervuilende lawaaibakken niet langer gevlogen moet worden en dat het beter is het wellicht nadelige oordeel van het Europese Hof maar niet af te wachten.

Ik denk dat de bewoners van Schinveld en omgeving ook bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen niet vergeten zullen zijn waar de burgemeester stond. Toen het er even op aankwam.

Meer over