Justitie stelt directeur IND onder curatele

Directeur L. Elting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is onder curatele gesteld. Vandaag praat de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, secretaris-generaal H....

Mocht dit gesprek niet tot resultaten leiden, dan overweegt de OR alsnog naar de rechter te stappen. De OR raakte vorige maand in conflict met de leiding van de IND. De raad vindt dat de leiding de medezeggenschap van het personeel niet serieus neemt.

Directe aanleiding voor het conflict is het project 'Verantwoord groeien'. Dat moet de komende jaren leiden tot een uitbreiding van het personeel met zeshonderd man. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van de IND, die asielaanvragen moet beoordelen, verbeteren. De directie heeft bij de uitvoering van het project echter de personeelsvertegenwoordiging niet om advies of instemming gevraagd.

Op de achtergrond speelt mee dat onder de IND-werknemers grote onvrede bestaat. Het ziekteverzuim is opgelopen tot rond 9 procent.

Meer over