Justitie beziet vermeend racisme weinig serieus, meent personeel 'Onderzoek jeugdbajes is farce'

Het onderzoek dat justitie laat instellen naar mogelijk racisme en intimidatie in de Groningse jeugdgevangenis 'Het Poortje', wordt door een deel van het personeel als een farce beschouwd....

Van onze verslaggever

Wio Joustra

GRONINGEN

De werknemers zijn bang dat het onderzoek slechts tot doel heeft de klachten over de verziekte werksfeer en het repressieve personeelsbeleid van directeur A. Stoetman in de doofpot te stoppen. Het onderzoek wordt verricht door H. Driessen en T. van Gilst, inspecteurs van de regio Noord-Oost van de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming in Zwolle.

Uit een interne mededeling van de directie van Het Poortje aan het personeel blijkt onder meer dat de twee zich niet zullen verdiepen in personele problemen. Zij bekijken slechts of de kwaliteit en de continuïteit van de jeugdhulpverlening en -bescherming onder de huidige omstandigheden voldoende gewaarborgd zijn. Voorts blijkt het onderzoek weinig meer om het lijf te hebben dan een versneld toezichtsbezoek, zoals de regionale inspectie Noord-Oost met regelmaat aan Het Poortje brengt.

Minister Sorgdrager kondigde het nader onderzoek aan in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van schriftelijke vragen van het Groningse CDA-Kamerlid De Haan. De vragen zijn gebaseerd op een artikel in de Volkskrant van 22 februari, waarin zes anonieme personeelsleden klagen over het klimaat van racisme, intimidatie en angst in de instelling.

Volgens de groep, die bang is voor represailles maar zich desondanks inmiddels meer dan verdubbeld heeft, heeft het klimaat negatieve invloed op de hulpverlening en het onderwijs aan de ruim veertig pupillen. Maar of dat zal blijken uit de 'enkele pupillendossiers' die de inspecteurs te zien krijgen, wordt betwijfeld. Sinds kort worden de dossiers 'verfraaid' door een extern commercieel bureau.

Het Poortje wordt gefinancierd door de ministeries van Justitie (internaat) en Onderwijs (school). Formeel is het personeel in dienst van een particuliere stichting, waarvan het bestuur er de voorkeur aan geeft op afstand te blijven.

Meer over