Justitie bekijkt Bahama-route Moluks kapitaal

Het Openbaar Ministerie in Zwolle is een onderzoek begonnen naar de wijze waarop miljoenen guldens van de Molukse kerken in Nederland op een bankrekening op de Bahama's zijn beland....

De Molukse Kerkvoogdrijraad heeft bij justitie aangifte van oplichting gedaan. Een zegsman van het parket in Zwolle wil

'in deze fase' niets over het onderzoek meedelen, zelfs niet wanneer de Molukse kerken aangifte deden.

Een woordvoerder van de gezamenlijke Molukse kerken in Nederland zegt te verwachten dat op enig moment de door de Amerikaanse overheid geblokkeerde Molukse miljoenen weer zullen worden vrijgegeven. 'Want zeker is dat van witwassen van drugsgeld geen sprake is bij ons geld.'

De Kerkvoogdijraad van de Molukse kerken is gisteravond in spoedberaad bijeengekomen in het nieuwe, bijna afgebouwde Moluks Kerkelijk Centrum in Houten. Vandaag wil het college opening van zaken geven in een verklaring die in eerste instantie bedoeld is voor de aangesloten leden-kerken.

Eind jaren tachtig kregen de gezamenlijke Molukse kerkgenootschappen in Nederland bij de overdracht van de zogeheten rijkskerkgebouwen van de Nederlandse regering een afkoopsom van de eigenaarslasten mee van ruim tachtig miljoen gulden. Met de belegging van een deel van dat geld zijn ernstige fouten gemaakt, erkent de woordvoerder.

Hoewel er al enige tijd in de Molukse gemeenschap geruchten de ronde deden over verkeerd belegde gelden van de kerk is er tot nu toe geen verantwoording afgelegd, ook niet aan de synodevergadering, het hoogste gezagsorgaan in het protestants-christelijke kerkverband.

Kritische Molukkers hadden het plan een soort seminar te beleggen over 'Kerk en Samenleving' en daar op behoedzame wijze de kwestie aan de orde te stellen.

De kerkleiding moest zo de gelegenheid krijgen om 'zonder gezichtsverlies het een en ander mee te delen over de gerezen moeilijkheden', aldus een van hen.

'Dat hoeft dus niet meer als de Kerkvoogdrijraad donderdag met een verklaring komt.'

Meer over