Juppé zegt politiek nog geen vaarwel

De Franse oud-premier Alain Juppé is van plan zijn politieke functies voorlopig te behouden. Van het voorzitterschap van de regeringspartij UMP zal hij dit najaar afstand doen, maar zijn burgemeesterschap van Bordeaux en zijn kamerlidmaatschap houdt hij aan, zolang hij niet in hoger beroep is veroordeeld....

'Mijn eerste reactie was dat het afgelopen was', vertelde de oud-premier dinsdagavond in het 8 uurjournaal van TF1, waarin hij voor het eerst inging op de straf die vrijdag tegen hem was uitgesproken. De rechtbank van Nanterre veroordeelde hem toen tot achttien maanden voorwaardelijk en tien jaar onverkiesbaarheid wegens zijn aandeel in 'de affaire van de fictieve banen' rond de gaullistische partij RPR.

Enige dagen bedenktijd brachten hem tot het inzicht dat het geen pas geeft 'om zo maar van de ene dag op de andere mensen in de steek te laten die zeggen je nodig te hebben.'

De verklaring van Juppé werd met grote spanning afgewacht, omdat hij niet alleen kandidaat is voor de opvolging van president Chirac in 2007, maar ook nu al diens rechterhand is bij het formuleren van de regeringsstrategie. Als partijvoorzitter kan hij dat de komende maanden blijven doen. Onduidelijk is wie hem dit najaar gaat opvolgen en daarmee de partij in handen krijgt.

De populaire minister van Binnenlandse Zaken, Nicolas Sarkozy, zou wel eens een gooi naar het partijvoorzitterschap kunnen doen - hij ligt goed bij de UMP-achterban, die de voorzitter aanwijst. Omdat Chirac wil voorkomen dat Sarkozy de macht grijpt, overweegt hij zijn premier, Jean-Pierre Raffarin, als partijvoorzitter voor te dragen. Nu Juppé aanblijft, heeft Chirac tijd gewonnen om de opvolging te coördineren.

Juppé heeft vermoedelijk pas op het laatste moment besloten om door te gaan. Maandag maakte president Chirac nog een gebroken indruk, toen hij op een gelaten toon over Juppé zei: 'Ik zal zijn beslissing respecteren.' Andere partijgenoten van Juppé spuwden hun gal over de rechterlijke macht vanwege de veroordeling van Juppé. Dat leidde tot veel commotie bij de oppositie en de rechterlijke macht zelf.

De president van de gematigde vakbond van rechters, Dominique Barella, constateerde zelfs dat Frankrijk nog in 'democratische ontwikkeling' is, omdat de volksvertegenwoordigers 'psychisch nog niet het idee van een onafhankelijke rechterlijke macht hebben aanvaard'. Juppé hield zich in dit debat dinsdagavond op de vlakte. De uitspraak van de rechtbank noemde hij 'verschrikkelijk' voor hemzelf. 'Daarmee kritiseer ik de rechtbank niet, maar geef ik alleen maar mijn gevoel over de uitspraak weer.'

Meer over