Juppé presenteert hulpplan voor verpauperde 'banlieues'

De Franse premier Alain Juppé heeft donderdagmiddag in Marseille het langverwachte 'Marshall-plan' bekendgemaakt, waarmee de verpauperde buitenwijken uit het slop moeten worden getrokken....

Van onze correspondent

Sjoerd Venema

PARIJS

Het plan concentreert zich op vier hoofdlijnen: hulp aan de lokale economie; het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren; het verbeteren van de woonomstandigheden; en het bestrijden van de criminaliteit in de banlieues.

'Het moet een nieuwe start betekenen van de aanpak van de stadsproblematiek,' zei premier Juppé gistermiddag bij de presentatie van het pacte de relance pour la ville, ofwel het 'verdrag dat de stad moet doen opleven'.

Een verdrag en geen simpel plan, benadrukte Juppé. Het gaat immers niet om de 'zoveelste steunmaatregel' maar om een wezenlijk andere politiek op de lange termijn.

Om de economie in de probleemgebieden te stimuleren wil de regering zo'n twintig 'vrije zones' creëren. Bedrijven die zich daar vestigen, hoeven tot 2001 geen belasting en sociale premies te betalen. In ruil daarvoor moeten ze wijkbewoners in dienst nemen.

De schrikbarende werkloosheid in de zevenhonderd aangewezen probleemwijken moet worden tegengegaan met het scheppen van 100 duizend banen in vier jaar tijd voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Het gaat om banen als flatportier of sportleider.

Voor het achterstallige onderhoud van de flatcomplexen krijgen de sociale woningverhuurders voor 1,7 miljard gulden aan goedkope kredieten.

De onveiligheid en criminaliteit wil de regering onder meer bestrijden door versterking van de politiemacht in de banlieues, waar in sommige gevallen geen politiepatrouille zich meer waagt. Daarnaast worden er speciale educatieve opvangcentra gecreëerd voor de steeds talrijker, zeer jeugdige delinquenten.

Vóór de bekendmaking van de plannen bezocht Juppé een van de beruchte probleemwijken in het noorden van Marseille. Om het politieke belang van de maatregelen te onderstrepen had hij bij de presentatie van de plannen een leger ministers rond zich verzameld, onder wie Jean-Claude Gaudin, de burgemeester van Marseille en tevens de nieuwe minister van Stad.

Met het langverwachte 'Marshall-plan' moet president Chirac een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes inlossen. Tijdens zijn campagne heeft hij voortdurend gehamerd op de sociale breuk die onder het linkse presidentschap van Mitterrand was ontstaan. De financiële speelruimte voor de nu beloofde maatregelen is echter uiterst beperkt. De regering zit met een steeds krapper budget door de benodigde bezuinigingen en ook de vooruitzichten voor economische groei verslechteren.

Meer over