Judobond zwalkt tussen lastige coaches door

Anderhalf jaar geleden schreef Wim Visser, mannencoach van de Judo Bond Nederland, een brandbrief waarin hij het JBN-bestuur drastisch ingrijpen adviseerde....

HET IS EEN Gordiaanse knoop voor de Judo Bond Nederland. Een bondscoach behoort succes te boeken. Dat doet Cor van der Geest. Maar van een bondscoach mag ook verwacht worden dat hij wijs, waardig en bovenpartijdig is. Dat hij collegae niet voor 'schorem' uitmaakt, en pupillen van collegae niet voor 'onderkruiper'. Aan dat criterium voldoet Van der Geest niet.

Een dilemma is het voor Wim Visser, die bij de Judo Bond Nederland de verantwoordelijkheid draagt voor het mannenjudo. Collega Van der Geest deinst er niet voor terug tijdens de nationale titelstrijd tot drie maal toe collega Visser te beschimpen. Van der Geest beheert in de JBN het vrouwenjudo maar hij heeft als clubcoach van het Haarlemse Kenamju ook mannelijke topjudoka's in zijn equipe en als Van der Geest onrecht vermoedt ontkomt niemand, ook Visser niet, aan zijn opgewonden en wraaklustig tieren.

Toch was het bijna aandoenlijk hoe Van der Geest reageerde op de Europese titel van zijn protegé Maarten Arens. Van der Geest zat er in die kale hal van Birmingham bij als een biechteling. Wanhopig poogde hij uit te leggen dat succes offers en misschien wel vreemde gedragingen vergt.

Natuurlijk, hij vergaloppeerde zich te vaak, hij wist geen maat, hij 'liep over een dunne draad en ging daar soms overheen', maar zo'n Arens werd toch wel Europees kampioen. En mocht het presteren van de gezusters Gal ook even in ogenschouw worden genomen!

In de aanloop naar het EK was het al misgegaan. Van der Geest schoffeerde clubcoach De Korte en diens begenadigde talent Mark Huizinga. Chris de Korte maakte tijdens de EK bekend dat hij telefonisch bedreigd was uit 'het kamp' van Van der Geest. Waarop Van der Geest zelfs juridische stappen ondernam om de identiteit van de bedreiger onthuld te krijgen.

Het werd een affaire zonder winnaars. Maar Cor van der Geest bleef fulmineren als het hem zo uitkwam. Aan taakomschrijving of -afbakening had hij geen boodschap. Hij bleef als vrouwencoach van de JBN niet alleen de mannen-coach Visser verketteren, hij smeet met woorden, hij hief de vuist, hij tartte de scheidsrechters. 'Buiten zinnen', heette het dan op de tribune. 'Zo' is Cor nu eenmaal.

Geladenheid en emotie horen bij topsport. Van der Geest kan bogen op geweldige resultaten met zijn judoka's. Maar kan hij bondscoach zijn? Het JBN-bestuur vindt van wel, dat blijkt althans voortdurend uit de bescherming die hem wordt geboden. Maar enige grandeur heeft het ambt niet meer.

Tijdens het recente WK in Japan was er een gewapende vrede, ook al omdat Olympisch chef de mission André Bolhuis dreigende woorden had gesproken over de animositeit binnen de JBN. Visser en Van der Geest ontweken elkaar stelselmatig. Maar tijdens de recente Nederlandse titelstrijd was het weer raak. Van der Geest ging richting Visser als een bezetene te keer, toen zijn zoon Dennis in de klasse der zwaargewichten won van Danny Ebbers, een pupil van Visser.

Bondscoach Visser zou Dennis van der Geest geruime tijd doelbewust hebben afgehouden van een optreden in de 'plus-categorie'. Protectionisme heette dat. Visser ontkent ten stelligste: 'Ik heb Dennis geadviseerd zijn juniorentijd af te sluiten in de klasse tot 95 kilo, als Europees jeugdkampioen wel te verstaan. '

De 'voorhoede' van de JBN bevindt zich thans in het Spaase Valladolid, waar zich dit weekeinde de Europese jeugdkampioenschappen voordoen. Visser coacht daar Dennis van der Geest die hij 'zonder enige voorselectie' heeft aangemeld bij de zwaargewichten. Alleen al dat feit toont volgens Visser aan dat hij geen manipulator is zoals door Cor van der Geest werd gesuggereerd. Maandag heeft Visser op zijn aandringen een excuusbrief gekregen van Van der Geest. Vanwege diens wangedrag tijdens de Nederlandse kampioenschappen.

Voor Visser is daarmee de kwestie voorbij. Althans formeel. 'Want je kunt de klok gelijk zetten op nieuwe incidenten. Bij de NK barstte Van der Geest in dusdanige hevigheid los dat iedereen er schande van sprak. Ik heb verontschuldigingen geëist omdat de werksfeer anders om te snijden wordt en dat gaat ook ten koste van Dennis van der Geest. Ik heb de excuses ook aanvaard. Het is niet aan mij om maatregelen te suggereren. Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Mijn taak is een werksfeer te creëren waarin gepresteerd wordt.'

Visser schreef anderhalf jaar geleden al een brief aan het JBN-bestuur waarin hij voorstelde de bondscoaches tijdens grote evenementen te verbannen naar de tribune, als ware supervisors. Maar Van der Geest stelde een ultimatum: bij doorvoering van zo'n maatregel zou hij de bond vaarwel zeggen. Het bestuur zwichtte. Visser heeft de indruk dat zijn voorstel toch weer in overweging is genomen. 'Helaas, nadat het kalf is verdronken.'

Discutabele stellingen betrekken, het JBN-bestuur lijkt erin gespecialiseerd. Deze week viel het besluit dat Monique van der Lee, de wereldkampioene alle categoriën, niet aan de Nederlandse titelstrijd mag deelnemen. Een wild card was niet aan de orde. Van der Lee had namelijk, wegens ziekte, niet deelgenomen aan de districtskampioenschappen. Geen pardon, ook niet voor een wereldkampioene. De conclusie dat het JBN-bestuur over de rug van Van der Lee haar altijd obstinate coach Peter Ooms heeft willen treffen, lijkt onontkoombaar. Hij kon gelukkig weer eens op een blunder worden betrapt: de te late aanmelding voor de disctrictskampioenschappen.

Visser, zo prudent mogelijk: 'Het beroerdste is dat door al deze affaires de relaties met tal van collegae in de clubs worden verstoord. Je hoeft niet met z'n allen gearmd in de bus te zitten, ik hou er niet van om met de mondharmonica een zogenaamde groepssfeer te creëren, dat is me te gekunsteld.'

Maar dan een understatement bij uitstek: 'In zo'n bond moet je gewoon zakelijk, reëel en functioneel zijn. Daar hoort een verzorgde representatie bij. En het is de vraag of die representatie op dit moment wel zo verzorgd is.'

Hans van Wissen

Meer over