Jouw vaste prik voor Betrouwbaar Nieuws

AMSTERDAM - Steeds meer pop-upkolencentrales in leegstaande panden

In steeds meer leegstaande bedrijfspanden en fabrieken verschijnen pop-up-kolencentrales. In deze tijdelijke centrales wordt op een leuke, hippe manier energie opgewekt en aan de man gebracht.

Volgens de jonge ondernemer Ben Dirksen (26), eigenaar van pop-upkolencentrale Watts & Wifi in het centrum van Amsterdam, is het concept een uitkomst voor leegstaande winkelpanden. 'Wij geven De Pijp een impuls waar de hele buurt van profiteert. Iedereen kan gewoon bij ons binnen lopen, een bakje koffie drinken, inloggen op ons netwerk en wat gigawatt afnemen.' In Watts & Wifi draait het volgens Dirksen vooral om de sfeer. 'Het gaat ons eigenlijk niet eens zozeer om die 380 duizend Volt die via de hoogspanningskabels ons pand verlaat. Wij willen dat mensen het hier naar hun zin hebben en in een gezellige sfeer gelijkgestemden ontmoeten, terwijl ondertussen op ambachtelijke wijze hun stroom wordt gegenereerd.'

Niet iedereen is blij met de opkomst van de centrales. Gevestigde energiebedrijven spreken van oneerlijke concurrentie. Volgens een woordvoerder van Essent kunnen de pop-upcentrales energie tegen een lagere prijs leveren, omdat ze nauwelijks huur betalen voor hun pand. Daarnaast zijn de centrales door hun tijdelijke karakter meestal vrijgesteld van energiebesparende maatregelen. Gemeenten vrezen voor het uitblijven van toeristen door de aanwezigheid van kolencentrales in uitgaansgebieden.

Dirksen is niet onder de indruk van de kritiek. Hij noemt de grote, logge, onpersoonlijke centrales van Essent en andere gevestigde leveranciers 'niet meer van deze tijd'. 'De mondige burger wil anno 2014 niet meer passief afnemer zijn. Hij wil echt bewust bij stroomopwekking betrokken zijn. Bij ons kan hij zijn eigen kolen meenemen en zo de regie houden over zijn eigen energie.'

undefined

Meer over