Journalist trad steeds meer op als gelovige

Ad Langebent, vrijdag op 63-jarige leefijd overleden, was de verpersoonlijking van de KRO. Als chef van Brandpunt stond hij sceptisch tegenover een samenwerkingsverband van actualiteiten- programma's....

GIJS ZANDBERGEN

De Journalist Ad Langebent, die vrijdag op 63-jarige leeftijd in zijn woonplaats Soest plotseling overleed, was jarenlang een van de belangrijke journalistieke gezichten van de Katholieke Radio Omroep. De voormalige chef van de actualiteitenrubriek Brandpunt, en bedenker van het succesvolle Brandpunt in de markt, zag dan ook met lede ogen aan dat in de slag om de leden het katholicisme een steeds ondergeschiktere rol speelde ten gunste van de kijkcijfers.

Ad Langebent, die kort geleden met pensioen ging, verpersoonlijkte als het ware de KRO, de omroep waar hij in 1965 op 31-jarige leeftijd als televisiejournalist in dienst trad. Hij had eerder het vak geleerd bij het Katholiek Nederlands Persbureau en de dagbladen Het Binnenhof en de Volkskrant.

De KRO, met 617 duizend leden de grootste omroep, vreest een leegloop als straks op gezag van staatssecretaris Nuis van Cultuur het lidmaatschap wordt losgekoppeld van de omroepgids. Twee weken geleden bracht de Volkskrant een reportage over de worsteling van de KRO om het bestaan.

Langebent vertelde daarin over zijn tijd als chef van Brandpunt. Hij zei er altijd op te hebben gehamerd dat de katholieke identiteit benadrukt moest worden, om 'de producten weer eens op de stam te enten'.

Met enig leedwezen moest hij echter constateren dat er bij zijn collega's daartoe wat minder gedrevenheid bestond.

Tegenover het succesvolle Netwerk, een samenwerkingsverband van actualiteitenprogramma's, stond hij dan ook sceptisch. Langebent had veel liever gezien dat Brandpunt zelfstandig was gebleven, omdat dat juist een programma was waarmee de KRO zich kon profileren.

In dat licht van belijden van een rooms-katholieke achtergrond is het dan ook niet verwonderlijk dat Langebent, die door oud-KRO-voorzitter Gerrit Braks een 'een integer mens en journalist' werd genoemd, de laatste jaren van zijn carrière, vanaf 1986, voor de KRO correspondent in Rome was.

Die functie oefende hij tot tevredenheid van de KRO en van de clerus uit. Het gaf de KRO een katholieke statuur en de kerk had een zwaargewicht gekregen om het nieuws uit het rooms-katholieke bestuurscentrum voor een 'breed publiek inzichtelijk te maken.

Langebent, die het bij de KRO bracht tot programmaleider-televisie, durfde zich dan ook in zijn journalistieke werk steeds meer als gelovig mens te presenteren. Dat hield niet op na zijn pensionering. Zo was hij nauw betrokken bij de voorbereiding op het jaar 2000, wanneer het christendom de tweeduizendste verjaardag van Jezus Christus viert.

Gijs Zandbergen

Meer over