Jorritsma gaat digitaal - maar waarom eigenlijk?

'Bedankt voor uw moeite. U heeft waarschijnlijk nog veel bedenkingen als het gaat om elektronisch ondernemen. Toch kan elektronisch ondernemen veel voordelen opleveren zoals bijvoorbeeld tijdwinst, efficiency, gemak en kostenbesparingen....

Een brochure!

Televisiekijkend Nederland kan het niet zijn ontgaan: de overheid heeft een site opgezet - Nederlandgaatdigitaal.nl - waarop ondernemers kunnen leren hoe ze, in goed Nederlands, 'digitaal kunnen gaan'. De spotjes op tv gaan over voorbeeldige ondernemers die, dankzij slim gebruik van moderne technologie, efficiënter en winstgevender zijn geworden. Volg dat voorbeeld, schreeuwt de overheid de ondernemers toe.

Op de site staat een testje - Hoe digitaal is mijn onderneming? - en wie op alle antwoorden ontkennend antwoord, ook op de vraag of je toegang hebt tot internet (hahaha), krijgt als beloning de tekst waarmee dit stukje begint.

Waarom geeft de overheid schaars belastinggeld op deze wijze uit?

Het antwoord van een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken (EZ) cirkelt rond het begrip 'bewustwording'. Ondernemers moeten zich ervan bewust zijn dat er zoiets bestaat als 'digitaal gaan' opdat zij weloverwogen keuzes maken over investeringen in informatie- en communicatietechnologie.

Dat ze dat al doen - en terughoudend zijn - blijkt uit het verhaal hierboven. Niettemin mag het bewustwordingsoffensief van EZ wel wat kosten. Het ministerie geeft alleen al aan de tv-campagne en de website in twee jaar acht miljoen gulden uit. Maar andere ministeries betalen ook nog mee. En dan hebben we de kosten van al het interdepartementale overleg dat nodig was om dit initiatief uit de grond te stampen nog niet verdisconteerd. Wees conservatief: integrale kosten 15 à 20 miljoen in twee jaar. Zeg een gulden per inwoner.

Is dat welbesteed?

Neen.

Omdat minister Jorritsma van EZ lid is van de VVD is het misschien wel zo overtuigend om haar partijgenoten het werk te laten doen. In januari 1999 verscheen bij de Telderstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, een boekje getiteld Overheid en industrie . Vier VVD-economen, Aalders, Batten, Martijn en De Ruijter, zetten daarin nog eens op een rij wanneer de overheid van haar stoel moet komen en wanneer niet.

Aanvaardbare argumenten voor overheidsingrijpen voldoen volgens het viertal aan twee criteria. Ten eerste moet een of andere vorm van marktfalen aanwijsbaar zijn. Immers, als het marktmechanisme niet faalt, zijn de uitkomsten efficiënt en is overheidsingrijpen misplaatst. Ten tweede dient de overheid over efficiënte middelen te beschikken om dit marktfalen te bestrijden. Bij het inzetten van niet-efficiënte middelen kan het middel erger blijken dan de kwaal. Aldus de partijgenoten van Jorritsma, die hiermee niets nieuws maar wel iets verstandigs debiteerden.

De vraag is dus welk marktfalen door de digitaal-campagne wordt bestreden. En het antwoord is een luid en duidelijk: geen.

Bedrijven in de ICT-sector adverteren zich drie slagen in de rondte om bedrijven te overtuigen van nut en noodzaak van hun producten; consultants richten zich en masse op E-business en aanverwante zaken; kranten staan bol van de verhalen over Nieuwe Economie ; internet is bijkans te klein om alle informatie terzake te herbergen. Ondernemers kortom, die voor hun 'bewustzijn' inzake technologie afhankelijk zijn van Jorritsmagaatdigitaal.nl zijn doof, blind én stom - een combinatie overigens die het dan weer onmogelijk maakt de site te bezoeken.

Nederlandgaatdigitaal.nl is daarmee een typisch voorbeeld van een overheidsinitiatief dat op grond van slordige argumentatie tot stand is gekomen. De ICT-revolutie, zo stel ik me die argumentatie voor, is van eminent belang voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie en dient derhalve actief te worden ondersteund . Kortom: het is belangrijk en dus moet de overheid zich ermee bemoeien. Niet dus.

Wie zich in het testje op de site voordoet als geheel gedigitaliseerd ondernemer krijgt als antwoord: 'Als er iemand digitaal op weg is dan bent u het wel.' Fijn, denk je.

Maar dan vraagt Jorritsma: 'Kan de overheid u verder helpen bij het digitaal gaan van uw onderneming?' Wie ja antwoord wordt vriendelijk doorverwezen naar synthens.nl - de site van een door Economische Zaken gefinancierde consultant (Vindt u dat bezopen? Gelijk heeft u.)

En antwoord dan voor de grap ook eens: Nee, de overheid kan mij niet helpen. Het gaat lekker zo, dank u.

Als dank voor deze zelfredzaamheid van een reeds volledig gedigitaliseerde ondernemer stuurt Annemarie Jorritsma u gewoon ook naar synthens.nl, 'uw beste partner bij het opsporen en benutten van kansen voor vernieuwing.'

Afschaffendiehap.nl

Meer over