JOOST REKVELD Donder en bliksem in een superwereld

Joost Rekveld (28) keerde terug naar de bron, de beginselen van de 'lichtkunst'. Voor zijn nieuwste film # 11, Marey-Moiré werkte hij met de camera obscura en bouwde hij een robot: een animatiemachine die hem hielp bij het componeren van zijn beweeglijke beelden - abstract, veelkleurig en muzikaal....

In zijn dromen stelt Rekveld zich voor dat hij zijn publiek een 'wow-erlebnis' bezorgt; dat zijn ritmisch vervloeiende vormen de kijker onderdompelen in een roes: transparant en toch materieel. Zijn film is bijna een sculptuur; de briljante dynamiek geen optische illusie maar een ode aan de mogelijkheden van het celluloid - aan het fysieke samenspel van mens en machine.

Marey-Moiré herinnert aan het pionierswerk van Etienne-Jules Marey, de uitvinder van de cardiograaf, de chronofotografie en de windtunnel, de onderzoeker van de beweging van mensen, dieren en dingen. Rekveld vangt de beweging van vlakken, punten en lijnen, soms met korte, soms met extreem lange sluitertijden.

Het gevolg is een schilderachtige choreografie: de vormen verschieten van kleur in een zinderend moiré.

Ze kruisen elkaar en verdwijnen in op-art-achtige patronen. Ze roteren en waaieren uiteen. Ze vermenigvuldigen zich tot een fijnmazig raster, maken zich los uit dat weefsel, rollen naar voren en sterven weer weg - als de donder en de bliksem, of een voortrazende trein, een muskietenzwerm, de schroef van een schip of een stelsel van lopende banden in een lichtfabriek.

De beelden en geluiden (van Edwin van der Heide, die zijn computer als synthesizer gebruikte) roepen een superwereld op waarin natuur en cultuur aan elkaar gewaagd zijn.

Of de weergoden laten het hagelen, óf een stel bouwvakkers is hard op ijzer aan het hameren. De vonkenregen is abstract, maar toch. Het vuurwerk in Marey-Moiré zet tegelijk een industrieterrein in lichterlaaie én een exotische bloementuin, grenzend aan de jungle.

Wilma Sütö

# 11, Marey-Moiré (35 mm, 23 minuten) van Joost Rekveld is in Rotterdam te zien in het verzamelprogramma Three Elements of Visual Stimulation, vr 29/1 (20.00, Zaal De Unie), za 6/2 (20.00, Pathé 6).

Meer over