Jongeren

Nederlandse scholen met veel islamitische leerlingen 'vermijden politieke discussie over de aanslagen' in Amerika (de Volkskrant, 14 september). Een verkeerd gekozen 'neutrale' opstelling: alsof de aanslagen alleen menselijk gezien verwerpelijk zijn, maar politiek te rechtvaardigen....

Van de politieke leiders in de VS en Europa verwachten we dat zij het hoofd koel houden, recht boven wraak verkiezen, en niet onbeheerst terugslaan naar doelen in islamitische landen. Uit veel Arabische landen is toch ook medeleven vernomen en bereidheid daders uit te leveren. Ook daar zijn leiders die ondanks hun met het Westen conflicterende belangen en opvattingen begrijpen dat terrorisme een heilloze weg is.

Als we verwachten dat door politici op hoog niveau de dialoog wordt gevoerd, dan moeten we die dicht bij huis niet vermijden. De 'fanatieke' of misschien vooral provocerende leerlingen die de aanslagen zeggen toe te juichen hebben ongelijk. Maar wij moeten ze daarvan wel kunnen overtuigen. Gelukkig laten ook islamitische jongeren hun stem horen die de aanslagen veroordelen. Scholen met veel allochotone leerlingen zouden van hen gebruik kunnen maken. En juist leraren zouden de vaardigheid moeten hebben die discussie met jonge mensen te voeren, voordat de zaak verder escaleert.

Meer over