Jongere op verkeerde pad moet klem gezet

Een reis van gemeentebestuurders naar Marokko (de Volkskrant, 17 mei) helpt niet. En waarom moet het zoveel geld kosten? Er zijn al zoveel instanties die zich bezighouden met jongeren....

Dat komt doordat verschillende instanties zich bezighouden met jongeren en zodoende shopping-mogelijkheden creëren voor de jongeren. Die instanties kennen elkaar nauwelijks. Gat in de markt voor die jongeren.

'Jongeren klem zetten' is het sleutelwoord voor een betere aanpak van de Marokkaanse of Nederlandse jongeren die het verkeerde pad op gaan. 'Jongeren klem zetten' kan alleen door afstemming tussen politie, justitie, arbeids- en scholingsbemiddelingsinstanties, hulpverleningsorganisaties en uitkeringsinstanties. De jongeren van tegenwoordig zijn erg slim, weten de instanties tegen elkaar uit te spelen.

Jongeren zeggen tegen de hulpverleners: 'We willen werken, maar er is geen werk.' De hulpverleners geven hen gelijk, want het is waar.

Maar als de arbeids- en scholingsbemiddelaars met scholingsvoorstellen of vacatures komen, valt de bek van die jongeren open van verbazing, en verzinnen ze gelijk een uitvlucht. De uitkeringsinstanties maken toch het geld over. Het is toch immers een recht.

AMSTERDAM

Abdellatif Chehdaoui

Integraal Traject Begeleider

Daadkracht

Wat een wonderbaarlijk positief artikel over een studiereis naar Marokko door twaalf bestuurders uit Gouda en omgeving! Burgemeester Boone van Gouda verklaarde buitensporig blij te zijn met de reis en de effecten ervan al te hebben ondervonden.

Ik wil mijn bewondering kenbaar maken voor dit krachtdadig staaltje van besturen. Vooral als ik mij voorstel wat er zoal gebeurd moet zijn in de tweede helft van vorige week.

Twaalf bestuurders uit Gouda en omgeving kunnen hier wel even gemist worden en gaan op studiereis naar Marokko. Daar ontdekken zij dat land en klimaat prettig zijn, dat er auto's rijden met een Nederlands nummerbord en dat de ouders er verantwoordelijk zijn voor hun minderjarige kinderen!

Woensdag keren zij terug. Donderdag gaan alle gemeentelijke instanties op pad, om het gedrag van de Marokkaanse inwoners te bestuderen. Dezelfde avond nog worden deze gegevens in kaart gebracht en vergeleken met de gedragsgegevens van deze bevolkingsgroep van vóór de studiereis.

Als in de loop van de nacht blijkt dat hun gedrag verbeterd is, worden vrijdagmorgen wetenschappers bijeen geroepen om de oorzaken van deze verbetering te onderzoeken. Om 12.10 uur zijn de wetenschappers zeker van de oorzaak.

Burgemeester Boone roept onmiddellijk de pers bijeen en buitensporig blij verklaart hij dat de Marokkaanse inwoners weten dat de twaalf notabelen naar Marokko zijn geweest en dat ze daar in hun gedrag rekening mee houden.

Hulde. Wat een bestuurlijke daadkracht.

Ach, hadden wij maar meer van zulke bestuurders.

UITHUIZENS. Bijman

Meer over