Jongens komen in onze sterk gefeminiseerde cultuur gemakkelijker in de knel dan meisjes

De ingezonden brieven van donderdag 27 juli.

Voor EK-duel België-Nederland gaat jongen op hakken een bal hooghouden, 24 juli. Beeld Maarten Kloos
Voor EK-duel België-Nederland gaat jongen op hakken een bal hooghouden, 24 juli.Beeld Maarten Kloos

Brief van de dag: Jongens komen gemakkelijker in de knel

De Sire-campagne over jongens slaat de spijker op zijn kop. De rijping van hersenen bij het jongetje is trager dan die bij het meisje. Het meisje komt dus met een meer uitgerijpt setje hersenen op aarde. De verschillende gevoeligheden voor aandoeningen worden daarmee nu ook in verband gebracht. Jongetjes lopen meer risico op gedragsstoornissen, verslaving, schizofrenie, adhd en autisme. Meisjes meer op depressie. Anders geformuleerd: jongens zijn sterker geneigd te externaliseren en meisjes te internaliseren. De verschillen beginnen voor de geboorte bij het seksuele differentiëren van de hersenen. Jongetjes zijn langer gevoelig voor stress vanuit de omgeving dan meisjes. Jongens komen in onze sterk gefeminiseerde cultuur op de basisschool en middelbare school gemakkelijker dan meisjes in de knel. Ruim 80 procent van de leerkrachten waarmee kinderen in de jonge jaren te maken krijgen, is vrouw. Stilzitten, goed luisteren en opletten domineren voor jongens snel te veel. Wat jongens doorgaans meer dan meisjes (maar veel meisjes ook) in hun ontwikkeling nodig hebben is: dingen doen, bewegen, ravotten, baldadig zijn, schreeuwen, ontdekken, risico's nemen. De ruimte hiervoor, noodzakelijk voor een adequate psychologische ontwikkeling, ontbreekt in een context waarin mannelijke leerkrachten opvallend afwezig zijn. Behalve op school is dit thuis ook van groot belang. Een gebrek aan deze experimenteerruimte bevordert gedragsstoornissen en die willen we juist voorkomen.

Prof. dr. Jan Derksen, projectleider onderzoeksproject Opvoeden 2.0, Radboud Universiteit Nijmegen.

Zorgende man

Een prachtige stelling van Tom Schulpen (O&D, 26 juli): Laat mannen meer zorgen, dan zal hun brein veranderen en zullen ze minder ambitieus zijn.

Wat hij vergeet, is dat je er als man met geëmancipeerd gedrag niet aantrekkelijker op wordt. Veel onderzoeken wijzen uit dat mannen die minder gaan verdienen meer risico op echtscheiding lopen, en ook in de relatievorming helpt een carrière als zorger/huisman niet echt.

De liefdesmarkt is weinig of niet geëmancipeerd. Als daar nu eerst eens een oplossing voor gevonden wordt, dan bekeren mannen zich mogelijk wel tot huishoudelijk werk. Mannen doen immers wat vrouwen van hen verlangen.

Renzo Verwer, Amsterdam. Auteur van Liefde voor beginners dat in oktober verschijnt.

Gym met Gertjan Verbeek

Op een school voor speciaal onderwijs kregen de leerlingen nooit voetbal tijdens de gymles. Dat deed de gymjuf niet.

Maar toen kwam Gertjan Verbeek op school voor een drieweekse stage. Dat was in het kader van zijn CIOS-opleiding. En of er toen gevoetbald werd. Sterker nog: hij ging ook boksen met alle leerlingen. Dus ook met de meiden. Ze hebben het er nóg over.

Bert Doornebal, CIOS Heerenveen.

Ken

In navolging van Loes Reijmer (Ten eerste, 26 juli) ga ik met de billen bloot: ik had vroeger een Ken. Een doodse stilte en van verbazing openvallende monden vielen me ten deel toen ik als kleuter in de kring zijn komst aankondigde. Ik begreep het niet: een Ken was toch een jongensbarbie? Nu kon ik meedoen als mijn zussen met de barbies speelden.

Jaren later - was ik stoer geworden? - had ik een Action Man. In zijn hand had hij een geweer dat echt kon schieten en onlosmakelijk aan hem verbonden was. Een gelukkig huwelijk met Barbie werd het hierdoor nimmer. Met Ken had zij het leuker en ik misschien ook wel.

Sire, een goedbedoelde campagne, maar laat jongens vooral zichzelf zijn.

Stan van den Steenhoven, Leiden.

Masculiene golf nodig

Jongens moeten, volgens Sire, weer jongens mogen zijn. Natuurlijk. Democratisering, de afgelopen honderdvijftig jaar, houdt feminisering in van de maatschappij. Daar zitten goede, maar ook slechte kanten aan. Zo mogen meisjes en vrouwen onbeperkt en op hoge toon meisje en vrouw zijn. Maar mannen steeds minder man.

De meeste mannen van nu zouden door negentiende-eeuwse mannen uitgelachen worden. Ze mogen niet eens meer iets roepen in een stadion! Of plassen tegen een boom. We hebben een masculiene golf nodig na de vele feministische.

D. Weijers, Amsterdam.

Nederlandse cultuur

Cas Mudde schrijft: 'De Nederlandse cultuur bestaat niet en heeft nooit bestaan' (O&D, 25 juli). Zijn slotzin luidt: 'Wat dat betreft zijn de meeste allochtonen tegenwoordig meer Nederlands dan de meeste autochtonen vroeger waren.'

Mijn vraag aan hem is: Hoe vallen deze twee stellingen met elkaar te rijmen? Want blijkens zijn slotzin heeft hij een bepaald idee over wat 'Nederlands zijn' inhoudt, terwijl volgens zijn als eerste aangehaalde zin er helemaal geen Nederlandse cultuur bestaat. Maar als 'Nederlands zijn' een bepaalde inhoud heeft, kan die inhoud toch worden gezien als Nederlandse cultuur?

Harmen de Mol van Otterloo, Bloemendaal.

Geert Wilders. Beeld ANP
Geert Wilders.Beeld ANP
Meer over