Jonge VVD'ers 'sprakeloos' van taaleis Verdonk

De jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD, verwerpt het pleidooi van VVD-minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie dat op straat iedereen Nederlands zou moeten spreken....

Aanleiding daarvoor was de steun die Verdonk zaterdag uitsprak voor een Rotterdamse gedragscode die als basis dient voor het nieuwe integratiebeleid in die gemeente. Een van de zeven regels daarvan is dat het Nederlands op straat als gemeenschappelijke taal moet worden gebruikt. Op dit punt schiet de code volgens de JOVD haar doel voorbij en is die in strijd met de liberale beginselen.

Iedereen mag naast het Nederlands andere talen gebruiken als de situatie daarom vraagt en gesprekspartners deze andere taal ook machtig zijn, meent de organisatie. De liberale jongeren vinden het onwenselijk om het gebruik van het Nederlands dan voor te schrijven. Bovendien valt het volgens hen niet te controleren.

Een lid van de Jonge Democraten, de aan D66 gelieerde jongerenorganisatie, heeft afgelopen weekeinde een klacht tegen Verdonk ingediend bij het meldpunt discriminatie. De 27-jarige Jeroen Adema, van Duitse afkomst, vindt dat de bewindsvrouw niet het recht heeft hem te verbieden in openbaar Duits te spreken. De Jonge Democraten steunen Adema in zijn aanklacht.

Meer over