Jonge spelers gretig op internationaal podium

Of het nu chauvinisme is dan wel een gezonde portie ambitie: jonge bridgers betreden altijd gretig het internationale podium. Voor de 22ste keer vond afgelopen weekeinde in Oostende het toernooi om de Channel Trophy plaats, een jaarlijkse ontmoeting tussen de nationale jeugdteams van de Kanaallanden (Frankrijk, België, Engeland en Nederland)....

Een internationaal evenement is mede speciaal door het spelen metschermen, het Engels als voertaal en een onbekende, soms verrassende aanpakdoor buitenlandse paren. Daarbij speelt de mentale factor een niet teonderschatten rol. Drie dagen met partner en teamgenoten in een hotel envrijwel continu met bridge bezig.

In de categorie onder 25 jaar greep Nederland net naast de winst in deChannel Trophy, het team onder 20 jaar werd derde. Af en toe, zoals indiagram 1, speelde de jeugd huiveringwekkend.

Zie diagram 1

Na de voorzichtige 2 (zwakke twee in ruiten) van west zag oost ergeen been in met 3 verder te bieden, een contract dat in de praktijkwordt gemaakt.

West kwam tegen 2 uit met H en speelde klaveren voor A. Eenkleine schoppen uit de dummy, 8, 9 en A. Klaveren voor H en eentweede ronde schoppen voor H in oost die V en A meenam: 2precies gemaakt.

Noord besloot middels een moedig informatie het deelscoregevecht aan tegaan. Oost toonde zich optimistisch met de inderdaad voor het 1SA-antwoordmaximale hand. Zuid liet zich wegbluffen uit het ijskoude 2 en vluchttenaar de gammele 4-3 fit in schoppen, eveneens begerig door oostgedoubleerd.

Tijdens het af- en tegenspel bleef het griezelen. West kwam tegen2-gedoubleerd uit met H, door oost overgenomen met A. Uit oostvolgde harten voor B in noord. Met dit tegenspel kon 2 down omdatoost-west - aan slag met A en H - harten door kunnen spelen om eenintroever in west te bewerkstelligen.

Uit de dummy volgde een kleine schoppen, 8, 9 en west dook, eenmerkwaardige actie. Nu was 2 gemaakt als de leider troef naspeelt. Dehartenintroever is dan verijdeld. Met twee schoppenslagen, vier in hartenplus A en H komt 2 in veilige haven.

De leider vertrouwde het zaakje kennelijk niet en speelde zelf A enV, getroefd door west die ruiten speelde, getroefd in de dummy, uit zuideen klaveren weg. Hierna volgde H, een tweede klaveren uit zuid weg.West troefde met A en speelde in een wanhoopspoging weer ruiten, in detriple renonce.

Het was vergeefs: de leider troeft met 10 in noord; troeft oost overmet B dan wint zuid met V en verliest alleen H. Troeft oost overmet H dan kan zuid B ophalen met V voor de resterende slagen.Gooit oost op 10 een klaveren af, dan troeft de leider onder in zuid,incasseert A en H, speelt klaveren en maakt V als achtste slag.

In de 4 van diagram 2 bestond een elegante downvariant.

Zie diagram 2

West kwam tegen 4 uit met 6 voor V in oost die V naspeeldevoor A in zuid. De leider speelde B. Op sommige tafels nam oostdirect A gevolgd door H en A getroefd in de dummy. De leider konde troeven trekken en had nog verbinding naar HV om de verliezendeklaveren uit zuid op weg te werken. Eén leider speelde na A een kleineruiten onder AH uit; helaas zat B in zuid.

Het dodelijke tegenspel: oost duikt A de eerste keer en wintvervolgens de tweede schoppenslag wel. Dan volgen H en V waarop westzich kan ontdoen van de laatste schoppen. De leider moet nu eerst drie keertroeftrekken en maakt V niet meer.www.volkskrant.nl/webwinkel

Meer over