Jonge kinderen in Noord-Ierland al vervuld van haat

De sektarische haat wordt in Noord-Ierland al jong gezaaid. Peuters van drie jaar hebben in sommige gevallen al vooroordelen tegen mensen uit andere bevolkingsgroepen of met een ander geloof....

De studie is gebaseerd op interviews met 352 kinderen van drie tot zes jaar over hun culturele en politieke bewustzijn, hun houding ten opzichte van andere groepen en hun vooroordelen. In het rapport 'Te jong om te herkennen' is hiervan een objectief en onthutsend verslag gedaan.

Kinderen van drie herkennen al symbolen van loyalisme en nationalisme. Katholieke kinderen zeggen al een hekel te hebben aan de politie, terwijl protestantse kinderen verklaren liever de Union Jack te zien wapperen dan de Ierse vlag.

Na de schoolgang worden kinderen zich heel snel bewust van de culturele verschillen tussen katholieken en protestanten. Van de zesjarigen heeft een op de zes kinderen al fanatieke sektarische overtuigingen. Zo zei een vijfjarige protestantse jongen: 'De IRA en de katholieken schieten mensen neer en dragen maskers.' Een vierjarig katholiek meisje: 'Ik vind onze eigen katholieke mensen leuker. De andere mensen zijn allemaal Oranjemannen. Dat zijn slechte mensen.'

Dr. Paul Connolly van de Universiteit van Ulster zegt dat de uitkomsten schokkend zijn, maar dat ze amper verrassend kunnen worden genoemd.

'De kinderen groeien op in diep verdeelde gemeenschappen. De kinderlijke onschuld verdwijnt snel als je in een wijk woont waar de muren zijn volgekliederd met sektarische leuzen, waar vaders marsen organiseren en oma's vlaggen uithangen. Als ze drie jaar zijn is hun belevingswereld al beperkt, als ze zes jaar zijn geworden hebben ze al vooroordelen. Ze mogen de verschillen misschien niet begrijpen, maar ze nemen ze wel op en daaruit ontstaat nieuwe haat.'

In de afgelopen twaalf maanden hebben zich in Belfast de ernstigste botsingen tussen katholieken en protestanten voorgedaan sinds de totstandkoming van het Goede Vrijdag-vredesakkoord. Gisteren gooiden katholieke relschoppers met benzinebommen, verfbommen en andere projectielen naar vijftig politiemensen die probeerden te voorkomen dat nieuw opgehangen CCTV-camera's zouden worden vernield. Afgelopen herfst werden kinderen van vier en vijf jaar heel direct geconfronteerd met geweld toen betogende protestanten hen en hun begeleidende ouders uitscholden op de dagelijkse gang naar de Holy Cross-school.

Volgens de aanbevelingen van het rapport zouden kinderen uit verschillende katholieke en protestantse milieus vaker met elkaar in aanraking moeten worden gebracht, zodat ze meer begrip voor elkaar krijgen. 'Dat zal een moeilijk proces zijn, waarvoor we de hulp van de ouders nodig zullen hebben', aldus Connolly.

Meer over