'Jonge breinen beschikken wél over kennis'

De ingezonden brieven van dinsdag 26 januari.

'Wat is de relevantie van parate kennis als je alles binnen vijf seconden op je smartphone ter beschikking hebt?', vraagt Maurice de Hond zich af. Beeld Io Cooman
'Wat is de relevantie van parate kennis als je alles binnen vijf seconden op je smartphone ter beschikking hebt?', vraagt Maurice de Hond zich af.Beeld Io Cooman

Brief van de dag: Zonder kennis kun je niet zoeken

'Wat is de relevantie van parate kennis als je alles binnen vijf seconden op je smartphone ter beschikking hebt?', vraagt Maurice de Hond zich af in de discussie over de toekomst van het onderwijs (Ten eerste, 23 januari). Nu begrijp ik waarom jongelui op perrons zo naarstig op hun smartphone aan het toetsen zijn. Of het jonge stel naast ons in een restaurant meer met hun telefoon bezig was dan met elkaar. Zij zijn relevante kennis aan het opzoeken! De plaatsnamen die ze niet meer hebben hoeven te memoreren of de termen op de menukaart. Maurice de Hond gaat er geheel aan voorbij dat alvorens informatie te kunnen filteren je moet beschikken over kennis. Zodat je bijvoorbeeld weet dat Bastille niet een koek is of een landstreek in Frankrijk. Meer nog, je moet het begrip ook kunnen plaatsen in een kader. Jonge breinen kennis onthouden 'omdat alles is op te zoeken' is een generatie kweken die niet in staat is informatie te overzien, verbanden te leggen, analyses te maken, kortom een generatie kweken die niet kan nadenken. Zij zullen worden overvleugeld door jonge mensen met een opleiding waarin wél een basis is gelegd voor zelfstandig nadenken en gefundeerd redeneren.

Liesbeth van der Togt, Bergen op Zoom

Maurice de Hond Beeld anp
Maurice de HondBeeld anp

Zzp'ers

Veel dank voor het lezenswaardige artikel over de zzp'ers (Vonk, 23 januari). Als niet meer werkende denk ik met weemoed terug aan de tijd dat de vakbonden de arbeider nog vertegenwoordigden. Dankzij de vakbonden hadden we nog menswaardige arbeidsvoorwaarden. Deze zijn in het eerste decennium van deze eeuw systematisch uitgehold door de werkgevers. Zzp'er is de norm aan het worden. Wie nog wel in dienst is van een bedrijf, moet het vaak doen met een flutcontract. De vakbonden hadden dit kunnen en moeten verhinderen, maar ze zijn verworden tot een gesprekspartner in de SER.

De politieke partij die toentertijd de arbeiders zei te vertegenwoordigen, heeft na de periode van Den Uyl geen sociaal-democratisch gezicht meer getoond. De teloorgang is ingezet door ons aller vriend Wim Kok en inmiddels verleent de PvdA hand- en spandiensten aan de VVD. Geen enkel initiatief is in deze kabinetsperiode van de grond gekomen om de werknemers te beschermen. Het is allemaal te weinig en veel te laat. Arm werkend Nederland.

Jos Smeets, Alkmaar

Zzp'ers 2

Yvonne Hofs maakt een kapitale fout in haar analyse van het probleem van schijnzelfstandigheid. Niet zzp'ers verdringen werknemers in loondienst van de arbeidsmarkt, het zijn werkgevers die massaal vaste banen opheffen. In veel sectoren bestaan geen normale banen meer. De keuze is zzp'er of werkloos. Dat wordt toegelaten doordat de overheid haar eigen regels niet handhaaft, bijvoorbeeld de simpele regel dat een zelfstandige minstens drie opdrachtge- vers van enig gewicht moet hebben. In plaats daarvan sluit de Belastingdienst met werkgevers convenanten die illegale praktijken toestaan.

Als de Belastingdienst normaal op zijn regels zou toezien - en werkgevers (en niet zzp'ers) bestraft bij overtreding daarvan - dan is de zelfstandigenaftrek helemaal geen probleem. Dan zou hij gewoon de terechte belastingcompensatie zijn die hij altijd is geweest, in plaats van de 'riante staatssteun' zoals Hofs hem noemt.

De denkwijze die nu opgeld doet bij beleidsmakers, daarin gesteund door opiniemakers als Hofs, probeert die zo gevarieerde groep van zzp'ers in één mal te vangen door over de hele linie de zelfstandigenaftrek te willen afschaffen, een collectieve pensioenregeling te creëren en een compleet administratief circus rond modelovereenkomsten op te tuigen. Terwijl simpelweg handhaven van de bestaande regels de echte freelancer scheidt van de schijnzelfstandige.

Geef de zzp'er dus niet de schuld van de wedloop naar de bodem - wat Hofs doet door de zzp'er nu eens zielig, dan weer hip te noemen, al naar gelang het in haar betoog uitkomt. In plaats daarvan zou ze haar pijlen moeten richten op werkgevers en overheid. De werkgevers hebben de echte macht, de overheid verwaarloost haar toezichthoudende taak.

Mattijs Diepraam, Halfweg

Schrikbeelden

Het schrikbeeld van horden vrouwonvriendelijke en criminele moslimmannen die Europa overstromen wordt in het artikel van Carlijne Vos (Vonk, 23 januari) wat genuanceerd. Volgens recent onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zouden die mannen minder geneigd zijn tot crimineel gedrag als ze zich eenmaal met een gezin hebben gesetteld. 'Toegang tot taal, werk, onderwijs en een gezinsleven zijn de beste manieren om te integreren', zegt demograaf De Beer.

Gezinsvorming wordt hier in één adem genoemd met werk. Taalkennis en scholing zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden. Maar wat als dat werk er niet is? Wat als die nieuwe gezinnen op de arbeidsmarkt moeten wedijveren met ruim 600 duizend andere werklozen? Wat als de vaak hooggespannen verwachtingen van de nieuwkomers niet uitkomen?

Achterstandsbuurten en banlieues zullen verder groeien. Het gevoel niet bij de Nederlandse samenleving te horen, maar wel bij de wereldwijde 'oemma', de geloofsgemeenschap van moslims, zal worden versterkt.

Wellicht dat dit nieuwe schrikbeeld van een Trojaans paard in de artikelenreeks over migratie ook een keer moet worden genuanceerd.

Jan van Weeren, Velp

Herman Bianchi

In de levensbeschrijving van Herman Bianchi (Het eeuwige leven, 21 januari) ontbrak de vermelding van de door Kees Sluys geschreven biografie Herman Bianchi en zijn levenslange strijd voor gerechtigheid (uitgeverij Lubberhuizen), die kort voor het overlijden van Bianchi is verschenen.

Maarten van Bracht, Amsterdam

Herman Bianchi(1924-2015) Beeld
Herman Bianchi(1924-2015)Beeld

Ontvang elke dag de Volkskrant Avond Nieuwsbrief in uw mailbox, met het nieuws van vandaag, tv-tips voor vanavond, en alvast zes artikelen uit de krant van morgen. Schrijf u hier in.

Meer over