Jong volk wil Albrights 'racistische' oorlog niet

Eerst tekende zich verbijstering af op het gezicht van de minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright. Vervolgens kwam de professor in haar boven toen jonge studenten van de Universiteit van Ohio haar betoog onderbraken met een gescandeerd 'One, two, three, four, we don't want your racist war.'..

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

WASHINGTON

'Màg ik even mijn verklaring afmaken?' De minister/professor demonstreerde dat zij heel boos kan kijken en niet graag wordt onderbroken door jong volk, dat volgens haar geen flauwe notie heeft van de rol van Amerika als 'de onmisbare natie'. 'Het wordt tijd, jongeman, dat ik jou eens een les van een uur geef in de historische rol van Amerika in de wereldpolitiek. Maar nu wil ik even doorgaan met mijn betoog', beet zij een student toe.

Samen met collega Cohen, een keurige Republikein die het gedoe op de tribunes verbaasd gadesloeg, en nationale veiligheidsadviseur Berger was Albright naar 'het hart van Amerika' gereisd om in Columbus (Ohio) de mogelijke oorlog tegen Irak te verkopen. Een tournee door het Midden-Westen is een beproefd recept van politici en campagneleiders en neemt dan ook een voorname plaats in in de mediastratgie van de regering-Clinton.

Dankzij de bereidwillige medewerking van CNN, dat tegenwoordig in Washington spottend 'Clintons News Network' wordt genoemd, werd deze townhall meeting over de hele wereld uitgezonden. De sporthal zat vol met keurige mensen uit het Midden-Westen, soldaten in uniform én studenten.

Er waren brave studenten, die vanwege hun studies politicologie, geschiedenis en internationale betrekkingen naar de ministers wilden luisteren. Er was ook een handjevol studenten die niet wilden meewerken aan wat zij 'een door CNN geregisseerd media-spektakel' noemden.

De voorgekookte betogen van Albright en Cohen werden onderbroken door boegeroep en spreekkoren: 'Wij willen deze oorlog niet'. De lawaaischoppers wilden ageren tegen de tienduizenden Iraakse doden die 'ongetwijfeld' zullen vallen als de luchtmacht in actie komt. 'We hebben niets tegen Iraakse mannen, vrouwen en kinderen. Waarom moeten zij sterven voor een oorlog, waarin Amerika niets zal bereiken?' vroeg een Afrikaans-Amerikaanse student .

De tegenwerpingen vormden een verfrissende onderbreking van wat een saaie gebeurtenis beloofde te worden. De bijeenkomst was opgezet als de strak geregisseerde ouverture van een campagne om Amerika te overtuigen van de noodzaak en rechtvaardigheid van een nieuwe oorlog.

Op vervelende vragen over de noodzaak Irak te bombarderen, die Amerikaanse journalisten slechts in afgemeten porties stellen, was niet gerekend.

De presentatoren Bernard Shaw en Judy Woodruff voelden zich in deze vreemde omgeving niet op hun gemak. Albright en Cohen hadden duidelijk moeite met het roerige volk op de tribune, maar de enige die onverstoorbaar doorging was Sandy Berger, de nationale veiligheidsadviseur. Maar Berger heeft dan ook in de sixties, dus in zijn jonge jaren, zelf meegedaan aan menige demonstratie tegen de Vietnam-oorlog.

'De les van de Twintigste Eeuw is, en dat hebben we geleerd door bittere ervaring, dat het enige antwoord op agressie en misdadig gedrag kracht en vastberadenheid is', aldus Berger. En als Amerika het enige land in de wereld is dat over de wil en de mogelijkheden beschikt om een dicator de wacht aan te zeggen dan is dat jammer, maar het doet niets af aan de plicht in actie te komen. Met die woorden oogstte Berger applaus.

Minister Albright, die blijkbaar moeite heeft met dit soort onverwachte confrontaties voor het oog van de camera, voegde daaraan toe dat de VS 'het morele recht' hebben op te treden tegen Saddam Hussein.

Dat laatste werd door de agerende studenten in twijfel getrokken. 'Waarom worden VN-resoluties over Irak wel stipt uitgevoerd, al kost dat misschien honderdduizend Irakezen het leven, terwijl resoluties over Israël een dode letter blijven?' riep een jongen. Helaas werd de uitzending op het moment dat de ministers een antwoord wilden geven onderbroken voor een reclameboodschap van Chevrolet.

De drie regeringsfunctionarissen doken meteen na afloop van de bijeenkomst in hun limousines, die hen naar het vliegveld brachten. Cohen en Berger keerden terug naar het bedaagde Washington. Albright, een ervaring rijker, trekt de komende dagen door het Midden-Westen en het Zuiden van de VS om operatie Desert Thunder te verkopen aan een niet onwelwillend, maar toch afwachtend Amerika.

Een kleine meerderheid van de Amerikaanse bevolking steunt de regering, maar de twijfels over het doel en vooral de uitkomst van een grootschalig bombardement op Irak is groot. 'Waarom heeft Bush destijds Schwarzkopf niet meteen op die gek afgestuurd? Dan waren we er nu vanaf geweest', zei een deelnemer aan de townhall-meeting in Ohio. Dat is een verzuchting die in Amerika van de Oostkust tot aan de Westkust kan worden gehoord.

Meer over