Joegoslavië sluit autonomie voor Kosovo niet uit

Belgrado overweegt de rebelse Joegoslavische provincie Kosovo autonomie te verlenen, zo meldt de secretaris-generaal van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken Rohan....

APA, AFP

BELGRADO

Volgens Rohan is de Joegoslavische regering bereid te luisteren naar de experts van de internationale Contactgroep. Deze groep heeft Belgrado voorgesteld Kosovo groter zelfbestuur te geven.

Van Albanese zijde heeft Hydajet Hyseini, de leider van de vorige week opgerichte Democratische Alliantie, in het weekblad Die Woche gezegd dat de rebellen in Kosovo bereid zijn hun wapens neer te leggen als de internationale gemeenschap snel intervenieert in de crisis.

Volgens Hyseini zijn de meeste rebellen in het UCK, het Kosovo Bevrijdingsleger, boeren die hun boerderijen verdedigen tegen de Serviërs. Volgens waarnemers zou de Democratische Alliantie zich als 'politieke arm' van het UCK ontwikkelen.

Meer over