Joden kregen in A'dam na oorlog aanslag voor erfpacht

De gemeente Amsterdam onderzoekt 'vervolgstappen' die mogelijk leiden tot compensatie van Joden die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht moesten betalen.

AMSTERDAM - Het gaat om Joden die uit hun huis waren verdreven, zaten ondergedoken of waren afgevoerd naar een concentratie- of vernietigingskamp. Hun huizen waren veelal door NSB'ers in beslag genomen. Toch kregen deze Joden na de oorlog een aanslag van de gemeente Amsterdam omdat ze hun erfpacht niet hadden betaald. Ze werden bovendien beboet omdat ze te laat waren met die betaling.

Zelfs als de huizen waren gesloopt of gebombardeerd, werden de Joden aangeslagen voor de erfpachtgrond. Daarmee trad Amsterdam strenger op dan andere gemeenten, schreef Het Parool afgelopen zaterdag. Studenten ontdekten de kwestie tijdens de digitalisering van documenten van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). De gemeente zou de originele stukken volgens hen een dezer dagen vernietigen.

Directeur Ronny Naftaniël van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gaat de zaak onderzoeken en 'zo snel mogelijk' bespreken met de gemeente Amsterdam. 'Hierover moet een stevig gesprek komen', zegt Naftaniël. 'Dit versterkt wat we voor een deel al wisten: dat Amsterdam Joden in en na de oorlog harteloos heeft behandeld. Er is na de oorlog geen rekening mee gehouden dat Joden totaal berooid terugkwamen en niet in staat waren premies of kosten te betalen.' De directeur hoopt dat benadeelden worden gecompenseerd, zoals dat ook het geval is met kunst die door de nazis'is geroofd.

David Barnouw van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) noemt de praktijken 'schandelijk'. Hij verwijst naar de overeenkomst die het Verbond van Verzekeraars in de jaren 1997-1999 sloot met het Centraal Joods Overleg, waarbij de verzekeraars tot een generale compensatie zijn overgegaan, en 'sluit niet uit' dat zoiets in deze kwestie ook gepast zou zijn.

'De gemeente Amsterdam vormde geen uitzondering op de kwalificatie 'kil en karig', die premier Kok eind vorige eeuw gaf aan soortgelijke praktijken door overheidsinstanties', zegt woordvoerder Bartho Boer van de gemeente Amsterdam. 'Wij hebben contact gelegd met het Niod, het Verbond van Verzekeraars en het Nationaal Archief en beraden ons op vervolgstappen.'

Vandaag bespreekt burgemeester Van der Laan de kwestie in het college van B&W. Hij laat weten dat de documenten die op deze kwestie betrekking hebben nooit zullen worden vernietigd.

undefined

Meer over