Jeugdzorg vangt bot bij rechter

Een foetus van zeventien weken kan niet onder toezicht van Bureau Jeugdzorg worden gesteld om het tegen eerwraak te beschermen. De kinderrechter in Dordrecht heeft dat onlangs bepaald. De familie van een 18-jarige aanstaande moeder dreigde het ongeboren kind door trappen of snijden te aborteren.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANNEKE STOFFELEN

AMSTERDAM - Het meisje is in verwachting geraakt van een man met wie zij niet was getrouwd. In een gesprek waarbij Bureau Jeugdzorg en de politie aanwezig waren, hebben haar ouders te kennen gegeven dat de zwangerschap een schande is voor de eer van de familie en dat zij er alles aan zullen doen om het 'bastaardkind' niet geboren te laten worden.

Als de 18-jarige niet zelf tot een abortus besluit, zal de familie op illegale wijze de zwangerschap beëindigen door te trappen, te mishandelen of te snijden.

Het meisje verbleef de eerste maanden van haar zwangerschap op een geheim adres in een andere regio, daartoe aangezet door een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. De aanstaande moeder was toen nog 17 jaar, stond onder toezicht en kon worden gedwongen mee te werken aan hulpverlening. Maar aangezien zij onlangs de volwassen leeftijd heeft bereikt, kan ze nu gaan en staan waar ze wil.

Teruggekeerd

Omdat het meisje zelf het gevaar van haar ouders anders inschat, is zij begin van de maand teruggekeerd naar de regio Dordrecht om bij haar vriend te gaan wonen. Maar hulpverleners vrezen voor haar leven en dat van het ongeboren kind, nu ze weer dicht bij haar familie woont.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de rechter daarom gevraagd de foetus onder toezicht te stellen. In dat geval zou gedwongen hulpverlening toch mogelijk zijn.

De zaak was voor de Raad voor de Kinderbescherming een proefproces. 'We hebben gezocht naar een alternatieve manier om toch de veiligheid van het ongeboren kind te kunnen waarborgen', zegt woordvoerder Richard Bakker. De kinderrechter heeft nu echter geconcludeerd dat de wet geen mogelijkheden biedt om een foetus van zeventien weken onder toezicht te stellen, omdat de foetus 'geen drager van rechten' is.

De levensvatbaarheidsgrens van een ongeboren kind is in Nederland vastgesteld op 24 weken, tevens de uiterste termijn waarbinnen abortus is toegestaan. Na die tijd kan de rechter wel een voorlopige ondertoezichtstelling van een ongeboren kind uitspreken.

Experimenten

Sinds enkele jaren wordt daarmee geëxperimenteerd als aanstaande moeders bijvoorbeeld zwaar verslaafd of ernstig psychotisch zijn. Doordat de ondertoezichtstelling dan al is geregeld, kan een baby direct na de geboorte bij de moeder worden weggehaald als dat nodig is voor de veiligheid van het kind.

Zo'n ondertoezichtstelling (ots) van een foetus komt in Nederland enkele tientallen keren per jaar voor. Het is echter uniek in deze zaak dat dreigende eerwraak het motief is om een ots voor een ongeboren kind aan te vragen.

De vrouw is inmiddels met de aanstaande vader getrouwd. Toch maken Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zich ernstig zorgen om de veiligheid van moeder en ongeboren kind. Als dat zo blijft, zal opnieuw een ots worden aangevraagd als de foetus 24 weken oud is.

Overigens bepaalde een Amsterdamse rechter in 2011 dat een aan cocaïne verslaafde vrouw die zestien weken zwanger was, gedwongen moest worden opgenomen om haar foetus te beschermen.

undefined

Meer over