Jeugdtheater

Oroek of zout in je snuit..

Cas & Polle

Theater Terra. Tekst Dick Feld. Regie Neville Tranter. Vanaf6 jaar. T/m 22 april. www.theaterterra.nl

De twee hoofdpersonen van Cas & Polle zijn genoemd naarde tweelingsterren Castor en Pollux en zijn zelf een tweeling.Hun verhaal gaat over het overbruggen van een grote afstand.

Met Cas & Polle brengt Terra een uiterst vrolijk en goedaflopend verhaal, dat stoelt op een echtscheiding. De kleinejochies hebben al eerder dan hun ouders door dat die twee maarbeter uit elkaar kunnen maar de uitvoering van die suggestiehaalt ook de tweeling uit elkaar. Kortom, waarom moeten kinderenlijden onder de missers van hun ouders?

Een halfronde cirkel vormt de achtergrond waarvoor en omheenTheo Terra en Dick Feld hun met poppen gebrachte verhaal doen.Er achter verschijnen soms silhouetten van personages, zoals deouders van de twee, die komisch heen en weer bewegende neuzenhebben. Ook speelt de halve cirkel voor aardbol met aan de rondehorizon de boot die Polle met zijn vader naar Australië voert.

Cas & Polle drijft op de uiterst nuchtere energie die detweeling vanaf hun geboorte uitstraalt. Het zijn guitige knapendie niet bij de pakken neerzitten, liever grappen maken danlijdzaam toezien hoe hun omgeving er een rommeltje van maakt. Inhet bij vlagen erg spitse poppenspel betoont zich de vaardigehand van regisseur Neville Tranter. Met de ontwapenende poppenen met eenvoudige beelden raken de spelers aan de emoties die weldegelijk onder de oppervlakte zitten.

Jammer is dat het tempo van de vertelling regelmatig inzakten dat de chronologie ervan soms wat al te uitgebreid uit dedoeken wordt gedaan. Pas aan het einde gunnen de makers zich eensprong in het verhaal dat ze moeiteloos met het beeld van de weerverenigde tweeling overbruggen.

Meer over