Jeugdtheater

Meneer Ibrahim en de bloemen van de koran..

Riket met de kuif

Schoonheid of slimheid, buitenkant of binnenkant; over hetbelang van die eigenschappen gaat het uitbundige Riket met dekuif van Speeltheater Holland. Op de klanken van Mozart.

Met royale pruiken, bleke poppen en felgekleurde kostuumsdwarrelen de vier spelers van Speeltheater Holland door een woudvan verwikkelingen tussen drie koningskinderen. Op eengoudglimmende vloer, omringd door neerhangende, dikke touwen envoorzien van transparante podiumdelen van kunststof. Een van henvertaalt de voorstelling voor dove kijkers en speelt daarnaastveelal de goede fee.

Voortdurend klinken de strakke ritmes van composities vanMozart. Het ensemble bespeelt afwisselend de verschillende poppenen duikt in allerlei rollen. Het tempo is hoog en het verhaal vanRiket, de lelijke maar superintelligente prins, en detweelingprinsessen Isabel (mooi en dom) en Claudia (lelijk maarslim) buitelt alle kanten op voordat het op zijn pootjes terechtkomt.

De bewegingsaanpak, de tekstbehandeling en de muziek geven devertelling iets overdadigs en statigs mee. Maar onder datparmantige gedoe gaan humor en commentaar schuil. De koningin dieRiket baart, schrikt zich rot van het lelijke ventje en huilt datze een echte Disney-baby wil, 'waarmee je voor de dag kan komen'.

De voorstelling verwijst naar de hooggespannen verwachtingenen eisen van ouders. Het zijn de volwassenen die grossieren indoortrapte plannen en dommigheden terwijl de koningskinderentegen die stroom in zoeken naar liefde. Een van de vertellersvraagt het publiek aan het einde zelf maar uit te maken hoe hetallemaal toch goed is gekomen: door de fee of door de liefdezelf? Inmiddels heeft de slimme Riket dan al wel ontdekt datliefde niet iets is wat je kunt begrijpen.

Meer over