Jeruzalem: kristal of halve maan

Met de komst van het rode kristal wil het Internationale Rode Kruis Israël en de Palestijnen als lid verwelkomen. Beider gevoeligheden zorgden tot op het laatst voor een impasse....

Van onze verslaggeefster Sara De Sloover

Een symbool dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat maar wel alle religieuze associaties overstijgt. Dat is de redenering achter het rode kristal, het symbool dat de internationale Rode Kruis-federatie in september na jaren debatteren als derde embleem aanvaardde.

‘Het rode kruis en de rode halve maan worden niet meer overal ter wereld geaccepteerd. Vooral in conflictgebieden als Afghanistan en Sudan rijzen problemen’, zegt Cees Breederveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, woensdagavond telefonisch vanuit Genève.

Met het kristal hoopt het Rode Kruis vooral alle obstakels uit de weg te ruimen voor de toetreding van Israël en de Palestijnen. De Israëlische hulpdienst, die bij haar oprichting weigerde een kruis of halve maan te voeren, heet Magen David Atom. Dat is Hebreeuws voor Rode Davidster, een embleem dat internationaal nooit werd erkend. Het rode kristal, waarin de davidster nog kan worden geplaatst, zal aangebracht worden op de zevenhonderd Israëlische ambulances.

Ook de Palestijnse Halve Maan was tot nu uitgesloten van lidmaatschap, omdat nationale hulporganisaties verbonden moeten zijn met een soevereine staat. Maar de internationale Rode Kruisbeweging wil voor Palestina graag een uitzondering maken, om beide partijen in het Midden-Oostenconflict gelijk te behandelen.

In december erkende de Israëlische hulpdienst de Palestijnse Halve Maan als de enige hulpdienst die in de bezette gebieden mag optreden. Het neutrale Zwitserland houdt de toepassing van deze afspraak in de gaten.

Het probleem waarover tot gisteravond laat in Genève werd gedebatteerd, is wat wel en niet tot die bezette gebieden moet worden gerekend. Moslimlanden, onder leiding van de Organisatie voor de Islamitische Conferentie, vonden dat de tekst van de resolutie expliciet zou moeten melden dat Oost-Jeruzalem en de Golan-hoogvlakte het werkterrein zijn van de Rode Halve Maan.

Een amendement in die zin werd echter met grote meerderheid verworpen, omdat het Rode Kruis zich niet met politiek wil inlaten. Nu in de resolutie niet precies omschreven wordt wat de ‘bezette gebieden’ inhouden, betekent dat een de facto overwinning voor Israël. ‘We willen hier geen politiek bedrijven, maar in humanitaire zin moeten we wel grenzen afbakenen’, reageerde Breederveld.

In de vooravond verwachtte de Nederlander, die in Genève met bijna 320 andere onderhandelaars om de tafel zat, nog een compromis. ‘Anders zijn we verplicht te stemmen, wat voor ons een ongewoon procédé is.’

Uiteindelijk vormde de situatie in Oost-Jeruzalem een te groot struikelblok, waardoor de delegaties besloten te stemmen. De resolutie werd met een ruime tweederde meerderheid aangenomen.

Meer over