Jeltsin aanvaardt Japanse hulp ondanks wantrouwen

Rusland heeft woensdag toch hulp van Japan aanvaard voor de aardbeving in het oostelijke Neftegorsk, enkele uren nadat president Jeltsin had verklaard de Japanse bedoelingen niet te vertrouwen....

REUTER

Reuter

MOSKOU

Moskou heeft vanaf het begin laten weten dat er geen behoefte is aan buitenlandse hulpverleners. President Jeltsin onderstreepte dat woensdag nog eens, kennelijk inspelend op de sterke nationalistische lobby in Rusland aan de vooravond van de parlementsverkiezingen dit jaar.

'We kunnen het zelf doen, zonder buitenlandse hulp, omdat zij (buitenlandse hulpverleners, red.) later zullen gaan marchanderen over hun deelname', zei Jeltsin. 'De Japanners zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen: geef ons de eilanden terug.' Dinsdag had Jeltsin de buurlanden van Rusland nog bedankt voor hun snelle hulpaanbiedingen.

Japan claimt de soevereiniteit terug over de naburige zuidelijke Koerilen, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie werden bezet. Sachalin werd bij een eerdere Japans-Rusissche oorlog op Japan veroverd. Het dispuut over de zuidelijke Koerilen heeft de ondertekening van een vredesverdrag tussen de twee landen na WO II geblokkeerd.

Enkele uren na Jeltsins uitspraak had eerste vice-premier Oleg Soskovets niettemin een ontmoeting met een belangrijke Japanse diplomaat over een Japans hulpaanbod. Soskovets zei te hopen op nauwe samenwerking voor medicijnhulp aan de bijna vierhonderd gewonden die bij de beving vielen. 'Japan ligt het dichtst bij Sachalin en we zijn het bijna eens over de levering van specifieke soorten medicijnen', zei hij.

Het afgelopen jaar hebben Jeltsin en minister van Buitenlandse Zaken Kozyrev vaker harde uitspraken gedaan op het gebied van de buitenlandse politiek om de machtige communistische en nationalistische lobby's de wind uit de zeilen te nemen. In de praktijk voerden zij een meer gematigd beleid.

De autoriteiten hebben erkend dat de appartementencomplexen in Neftegorsk niet voldeden aan de veiligheidsnormen voor een gebied waar veel aardbevingen plaatsvinden.

Meer over