Je zal maar tot de beklagenswaardige groep ouderen behoren en zien dat Henk Krol strijdt voor de rijke bejaarde

null Beeld
Beeld

Je zal maar tot de écht beklagenswaardige groep ouderen behoren. Een alleenstaande 65-plusser zijn, met een AOW'tje en een paar honderd euro aanvullend pensioen. Zoals er nog altijd 175 duizend van zijn in Nederland, onder wie heel veel vrouwen, die door pensioenkloof met mannen, scheiding of anderszins nooit aan het Zwitserlevengevoel zijn toegekomen (bron: CBS). Wonend in een huurwoning, zoals 63 procent van de alleenstaande 65-plussers (bron: Wonen in Beweging, de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2015, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Je leest en ziet om je heen dat ouderen in Nederland het steeds beter krijgen, als groep. Dat ze rijker en gezonder zijn dan de generatie die er niet meer is. Dat het inkomen van 65-plussers in de afgelopen twintig jaar harder is gestegen dan dat van 65-minners. Dat hun vermogen vijf keer zo hoog is als van alle andere huishoudens, mede doordat inmiddels bejaarde babyboomers zich hebben kunnen opwerken tijdens de ontzagwekkende welvaartsexplosie in Nederland van na de oorlog (lees vooral Gouden Jaren van Annegreet van Bergen). Dat er amper nog mensen zijn die alleen van een AOW-uitkering hoeven rond te komen, en dat die AOW bovendien met de inflatie is meegestegen, waardoor 65-plussers nauwelijks nog in de categorie 'arme huishoudens' vallen. (bron: CBS).

Voorwaar een formidabel succes, een triomf voor dit prachtige land, dat aan de sociale zekerheid te danken is en aan het Groninger gas en aan de vrijhandel en aan de democratisering van het onderwijs en aan het feit dat vrouwen na lang dralen ook uit werken gingen en aan nog veel meer van dat soort dingen (bron: uw geschiedenisleraar en uw economiedocent).

Dat snap je heus, als minder bedeelde oudere. Al zou je het fijn vinden als iemand zich ook eens om jou zou bekommeren. Dus stem je 50Plus, want Henk Krol heeft van die guitige ogen en hij kan het zo mooi zeggen en als je hem met overslaande stem voor de camera's ziet oreren over 'onze arme ouderen' weet je dat je jouw held hebt gevonden.

En dan zie je Henk Krol en Martin van Rooijen campagne voeren, dag en nacht, onvermoeibaar. 'Voor mij!' veer je hoopvol op.

Het blijkt te gaan om het behoud van een belastingvoordeel voor leeftijdgenoten met een eigen huis, dat volledig - of bijna - afgelost is. Een eigen huis. Afgelost.

Je ziet Martin van Rooijen de Tweede Kamer optrommelen om er midden in de nacht over te debatteren. Je ziet Henk Krol alle gewesten afreizen om handtekeningen in te zamelen voor een volksraadpleging. Je ziet 50Plus er maandenlang al zijn aandacht en mankracht in steken.

Dan stuurt iemand je een filmpje toe waarop Peter Hein van Mulligen van het CBS het voor je heeft uitgerekend. De gepensioneerden voor wie Krol en de zijnen zo onversaagd strijden, hebben een doorsnee-vermogen van 81 duizend euro,exclusief de waarde van hun eigen huis. Ze hebben in doorsnee ook een hoger inkomen dan gepensioneerden zonder afgelost huis - of zonder huis.

Je ziet Henk Krol 'op de bres voor arme ouderen' krijten. Je ziet hem er staan voor rijke bejaarden die uit alle macht willen houden wat ze hebben, ook als de redelijkheidstermijn allang overschreden is.

Je ziet Henk Krol strijden voor Hans Wiegel.

Meer over