Jaruzelski vervolgd om noodtoestand in 1981

De laatste Poolse communistische leider, generaal Wojciech Jaruzelski (82), wordt vervolgd vanwege het afkondigen van de noodtoestand in december 1981....

Dit heeft de Poolse aanklaagster Ewa Koj gisteren gezegd. Degeneraal heeft verklaard dat hij destijds de noodtoestand haduitgeroepen om een Sovjet-invasie te voorkomen. Ook zal hijworden aangeklaagd vanwege de arrestatie en opsluiting vanduizenden politieke tegenstanders en de dood van ongeveer honderdpersonen.

De aanklacht wordt begin volgend jaar ingediend en kan leidentot ongeveer drie jaar celstraf, aldus Koj, die werkzaam is bijhet Instituut van Nationale Herinnering voor vervolging vanmisdaden uit de tijd van het communisme.

Jaruzelski trok na anderhalf jaar de noodtoestand in enwerkte geleidelijk mee aan de democratisering van de Poolsesamenleving.

Meer over