'Japan heeft sleutel tot handelsakkoord'

Japan heeft de sleutel in handen van de lang verbeide overeenkomst over liberalisering van financiële dienstverlening, het bank- en verzekeringswezen....

Van onze correspondent

Peter de Graaf

BRUSSEL

Brittan voelt zich geruggesteund door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Die hebben zich 'unaniem' uitgesproken voor de overeenkomst. Volgens de Commissaris is daarmee 'een keerpunt in de Europese strategie' bereikt. Tot voor kort stonden diverse Europese landen, waaronder Frankrijk en België, nog argwanend tegenover vrijere spelregels voor de bank- en verzekeringssector.

'Europa staat vierkant achter een multilateraal akkoord en zendt daarmee een belangrijk signaal uit naar de rest van de wereld', verklaarde Brittan dinsdag. Hij meent dat vooral Japan en in mindere mate Zuid-Korea nu de noodzakelijke stappen moeten ondernemen om het handelsakkoord te redden.

Van Japan wordt vooral verwacht dat het de recente, met de Verenigde Staten gemaakte bilaterale afspraken over de financiële sector ook voor andere landen van toepassing verklaart. En Zuid-Korea moet zijn eerder gedaan aanbod in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dringend hard maken. Op die manier hoopt Commissaris Brittan de Verenigde Staten mild te kunnen stemmen.

De Amerikanen torpedeerden drie weken geleden het financiële handelsakkoord, na maanden van moeizame onderhandelingen. Andere landen, met name uit Azië, hadden in de ogen van Washington volstrekt ontoereikende voorstellen gedaan.

De Europese Commissie wierp zich op als bemiddelaar. De onderhandelingstermijn werd met een maand opgerekt tot eind juli. Brittan zag zijn kans schoon om eindelijk weer eens in het middelpunt van de belangstelling te komen en begon een diplomatieke missie om het akkoord te redden. Verschillende landen, waaronder Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Hongkong, verscherpten hun aanbod. Ook Brazilië is bereid mee te doen, mits de belangrijkste Aziatische landen eveneens bereid zijn een duit in het zakje doen.

'Met de hulp van onze Japanse vrienden kunnen we deze grote prijs in de wacht slepen', zei Brittan. Maar Japan zelf heeft nog geen beslissing genomen over zijn eindaanbod. De Europese Commissaris gaat begin volgende week naar Washington in een poging de Amerikanen over te halen zich toch aan te sluiten bij het multilaterale akkoord over vrijere financiële diensten.

Meer over