Jan Pronk (PvdA)

'De kracht van het onderhandelen ligt natuurlijk in het winnen.' Het is een oude uitspraak van Jan Pronk (58), genoteerd halverwege de jaren zeventig, toen hij voor het eerst minister voor Ontwikkelingssamenwerking was in het kabinet-Den Uyl....

Enigszins tot zijn eigen verwondering staat de man die zo geïdentificeerd wordt met Ontwikkelingssamenwerking, volgende week voor de vierde keer op het bordes.

Pronk heeft een paar slagen moeten incasseren. De economie groeit als kool, maar het lukte hem niet extra geld voor de arme landen los te peuteren. Een hard gelag voor de man die vindt dat 'arme landen en arme mensen er niet horen te zijn'.

Pronk wilde minister van Buitenlandse Zaken óf PvdA-fractieleider worden, maar werd geen van beide. Hij liet er niets van merken, na zijn sollicitatiegesprek met formateur Kok. Want, ook een les die Pronk al jong leerde, je moet je beheersen.

'Met de vuisten op tafel slaan is onmacht, en je moet nooit laten merken dat je machteloos bent.' Dat lukte Pronk overigens niet meteen. Eens liep hij kwaad weg uit de Tweede Kamer, omdat er voor hem geen plaats achter de ministerstafel was ingeruimd.

Meer over