Jan Marijnissen is de ideale lijsttrekker

Jan Marijnissen van de SP is voor hoogopgeleiden de ideale lijsttrekker. CDA-leider Jan Peter Balkenende is als lijstaanvoerder het minst bekwaam....

tekst aimée Kiene en hans pieter van stein callenfels

Ook Wouter Bos (PvdA) scoort laag bij de beoordeling van zijn kwaliteiten als lijsttrekker.

Dat blijkt uit een onderzoek van Volkskrant Banen en adviesbureau GITP. Zij ondervroegen ruim 3500 lezers van Volkskrant Banen – hoogopgeleide Nederlanders tussen de 25 en 40 jaar – naar hun mening over het gedrag van de lijsttrekkers van acht politieke partijen.

De lezers beoordeelden de lijsttrekkers niet op de inhoud van hun politieke boodschap, maar op kwaliteiten als durf, besluitvaardigheid, integriteit en leiderschap. De vragenlijst is gebaseerd op gedragsonderzoeken die GITP doorgaans bij leidinggevenden in het bedrijfsleven uitvoert. Uit de scores is een gemiddeld gedragscijfer berekend.

Opvallend is dat Wouter Bos en Jan Peter Balkenende, die het goed doen in opiniepeilingen over stemgedrag, in dit onderzoek laag scoren. Balkenende krijgt gemiddeld een 5,9 en is daarmee de laagst beoordeelde lijsttrekker. Hij scoort vooral slecht op durf (5,1) en politieke sensitiviteit (6,0).

PvdA-leider Wouter Bos eindigt met een 6,4 op de vijfde plaats. Hij scoort goed op leiderschap (7,2) en politieke sensitiviteit (7), maar krijgt maar een 5,6 voor integriteit. Maar op dat punt doen geen van alle lijsttrekkers het echt goed.

Integriteit

Integriteit
SP-leider Jan Marijnissen krijgt gemiddeld een 7,2 en steekt daarmee met kop en schouders uit boven zijn collega’s. De ondervraagden waarderen zijn durf, politieke sensitiviteit en leiderschap. Op integriteit scoort Marijnissen het best van iedereen: een 6,4.

Integriteit
Op de tweede plek eindigt André Rouvoet, lijsttrekker van de ChristenUnie. Hij scoort hoog op besluitvaardigheid, visie en stresstolerantie.

Integriteit
Geert Wilders krijgt lage cijfers voor besluitvaardigheid, visie en stresstolerantie. Maar omdat de ondervraagden hem tegelijkertijd in hoge mate durf en leiderschap toeschrijven, eindigt hij in de lijst op de zesde plaats, boven D66-leider Alexander Pechtold en Jan Peter Balkenende. Toch geeft maar één lezer aan op Wilders te gaan stemmen. Wel opvallend is dat mannen gemiddeld een positiever beeld hebben van Wilders dan vrouwen.

Integriteit
Alexander Pechtold (D66) eindigt net boven Balkenende met een gemiddelde score van 6,1. Op integriteit scoort hij het laagst van iedereen (5,6). Dat komt mogelijk door zijn kritische uitspraken over het Haagse klimaat, die moeilijk te rijmen zijn met het feit dat Pechtold er nog gewoon zit.

Charisma

Charisma
Volkskrant Banen en GITP hebben hoogopgeleid Nederland ook gevraagd naar een oordeel over het charisma van de lijsttrekkers. Premier Balkenende krijgt een 4,1. Op het onderdeel sex-appeal scoort hij slechts een 2,4. Alleen Geert Wilders scoort nog lager. Jan Marijnissen scoort op dit onderdeel ook het beste. Hij wordt op de voet gevolgd door Femke Halsema.

Charisma
Van de respondenten wist 22 procent nog niet op wie ze gaan stemmen op 22 november. Van degenen die het al wél weten stemt de meerderheid (26,4 procent) op de VVD, 22,2 procent stemt PvdA, 17,7 stemt op GroenLinks. Slechts 9 procent kiest voor het CDA.

Charisma
De komende weken gaat Volkskrant Banen door met het onderzoek. Elke week wordt de voorlopige uitslag per lijsttrekker in detail behandeld. Op 21 november, de dag voor de Tweede-Kamer-verkiezingen, wordt De Ideale Lijsttrekker gepresenteerd. Kijk voor een test en de resultaten op www.volkskrantbanen.nl/lijsttrekkers.

Charisma
gemiddeld gedragscijfer

Meer over