Jammer: partijtop PvdA geen zin in kritiek

Ruud Koole heeft geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en niet aan de UvA, zoals wordt vermeld in een biografisch overzichtje. Eveneens aan de RUG was Ruud van 1981 tot 1989 directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP).

De ervaren en deskundige senator Ruud Koole komt niet terug in de Eerste Kamer. Een gemiste kans voor de PvdA. Hoezo regionale spreiding als selectiecriterium?

Kritische beschouwingen uit eigen kring op de koers van de partij, daar heeft de partijtop van de Partij van de Arbeid geen zin in. Jammer.

Lidie Koeneman, Naarden oud-collega DNPP

Meer over