Jager is overbodig voor stand van reeën

De ruim tweehonderd reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen, een groot natuurgebeid tussen Zandvoort en Noordwijkerhout, blijken zichzelf uitstekend te redden zonder jagers....

De omvang van de populatie is niet gegroeid sinds de jacht in het gebied zeven jaar geleden werd gestaakt. De rol van de menselijke jager blijkt deels te zijn overgenomen door de vos.

Dat schrijven twee onderzoekers van het Amsterdamse Waterleidingbedrijf deze maand in het blad Zoogdier van de Zoogdierenvereniging VZZ. Het is de eerste keer dat in Nederland het effect is onderzocht van het staken van de jacht op reeën.

Volgens de biologen is de sterfte onder reekalfjes in het natuurgebied onverwacht hoog: slechts 23 procent van de jonge dieren overleeft het eerste levensjaar. Hierdoor blijft de totale populatie constant en zijn de oudere dieren over het algemeen gezond. Gemiddeld bedroeg het aantal reeën in het natuurgebied 232. Dat is zelfs lager dan in 1997, toen de jacht op initiatief van de gemeente Amsterdam werd gestaakt.

Die ontwikkeling staat haaks op de verwachting, zegt bioloog Leo van Breukelen. 'Veel mensen meenden dat stoppen van de beheersjacht zou leiden tot verkommering van de dieren.' Vooral vanuit jagerskringen werd gewaarschuwd voor welzijnsproblemen. 'We stonden klaar om in te grijpen, want we zouden die dieren alsnog uit hun lijden hebben verlost. Maar eigenlijk hebben we nooit volwassen dieren in slechte conditie gehad.'

Hoe de kudde zichzelf reguleert, weten de biologen niet. Zeker is dat de vossen een deel van de jonge dieren wegkapen. Het overkwam 30 procent van de kalfjes die voor het onderzoek met een zender waren uitgerust. Van Breukelen: 'Dat verklaart een deel van de vroege sterfte maar niet alles. Zo is het de vraag waarom vossen juist deze reekalfjes pakken in plaats van een andere prooi. Misschien verkeren ze in slechte conditie. We weten het niet.'

Meer over