Jagen?

Nu mag er nog op 29 diersoorten vrij worden gejaagd, na het aannemen van de nieuwe Flora- en Faunawet nog op zes....

J. Dirkmaat, voorzitter van de vereniging Das en Boom: 'Wij vinden dit een tamelijk hypocriete discussie. De jacht is in Nederland al aan strenge regels gebonden. Op geen enkel bedreigd dier wordt gejaagd. Terwijl de grootste bedreiging voor dieren, de vernietiging van leefgebieden, helemaal niet wordt aangepakt. Urenlang wordt in de Kamer over de patrijs gepraat, terwijl aan echte bedreigingen geen woord is gewijd.

'Het lot van de fauna wordt niet bezegeld door de boeren of de jagers, maar door de macho-planologie in Nederland. Dat er 64 miljard gulden wordt uitgetrokken voor de infrastructuur maakt de nieuwe Flora- en Faunawet tot een wassen neus. We rijden per jaar met onze auto's vijf miljoen hogere dieren dood, vijf maal zoveel als door jagers worden afgeschoten. Daar praat niemand over. In plaats daarvan worden kleine groepjes gestigmatiseerd.'

Kamerlid R. Poppe van de Socialistische Partij: 'Het genot van de jacht voor de kroondrager berust bij de minister, zegt artikel 65 b van de nieuwe Flora- en Faunawet. Dat betekent dat het Koninklijk Huis buiten alle regels valt. Als je een kroontje op hebt, kan de minister van alles voor je regelen. Wij wilden dat artikel graag schrappen, maar daar bestaat geen meerderheid voor. Terwijl dit soort gunsten voor de adel allang uit de tijd is.

'Ik ben een tijdje geleden gaan kijken op de kroondomeinen, net na de drijfjacht. Ik werd staande gehouden door een jachtopzichter in zo'n fourwheel-drive, maar helaas niet gearresteerd. Op het rek van de wagen zat nog vers bloed. Dat betekent dat die opzichters dagen na de jacht nog gewonde dieren moeten afschieten.'

Kroonprins Willem-Alexander in het interview met Paul Witteman: 'Ja, ik jaag. Ik sta er ook volledig achter. Het is een zeer complexe discussie tussen rationele en emotionele argumenten die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Die wil ik hier dus niet voeren. Maar nogmaals, ik jaag, ik sta erachter, ik sta achter de wijze waarop ik jaag en de wijze waarop op de kroondomeinen gejaagd wordt.'

Poelier J. Brinkhorst in Ede: 'Wij bewerken het wild zelf. Dat komt grotendeels uit Nederland, en wat we tekortkomen voeren we in. Van al het wild in Nederland komt 85 procent uit het buitenland, en die invoer wordt, geloof ik, niet verboden. De beperking van de vrije jacht tot zes soorten zal de markt niet verstoren.

'Wat wel verstorend kan werken, is het verbieden van de jacht op schadelijke soorten. Dat is nou typerend voor de ondeskundigheid van mensen die daar werken. Eksters, kraaien, gaaien en vossen gaan veel problemen veroorzaken als er niet meer op wordt gejaagd. Je zult zien: hazen en fazanten worden het slachtoffer.

'U moet niet vergeten, wij als poeliers zijn ook wildliefhebbers. Ik ben echt niet zo van ''knal maar af''. Het is heerlijk als je in het veld loopt en je ziet een haas, een fazant of zoals laatst een koppeltje patrijzen. Ik ben net zo zuinig op het wild als ieder ander.'

J. Strooberg, jager: 'De grootste fout is wel dat er niet meer op de vos mag worden gejaagd. Bij ons komen ze gewoon het dorp in lopen, zoveel zijn het er al. Natuurlijk, het lijken heel vertederende beesten. Maar wat ik eens heb gezien was wel anders. Een vos die een kalfje wegsleepte dat nog niet eens helemaal was gebaard door de reegeit. Dan zouden mensen er wel anders over gaan denken.

'De meeste tijd gaat niet zitten in de jacht zelf, maar in het beheer. Mijn ideaal is bezig zijn in de natuur, bijvoederen, met de verrekijker door het veld lopen. Maar zoals een visser ook wel eens een visje wil eten, zo wil een jager wel eens een hazenboutje op zijn bord. Ach, als het in Nederland wordt verboden, dan zullen we naar het buitenland moeten. En daar is het veel minder goed geregeld dan hier.'

Harmen Bockma

Meer over