Italië 150 jaar

D.V.

Italië ontstond als eenheidsstaat in de 19de eeuw uit allerlei kleinere koninkrijkjes en vorstendommen. Het is een fascinerend stuk geschiedenis, dat niet in 50, of zelfs in 100 regels valt samen te vatten. We noemen nog even de namen van twee hoofdrolspelers, nu nationale helden: de slimme politicus Cavour uit het noorden, en de guerrillamilitair Garibaldi.

Hoewel het in 1861 nog behoorlijk rommelde, bijvoorbeeld rond de pauselijke aanspraken op Rome en omgeving, wordt dat jaar toch beschouwd als het stichtingsjaar van het koninkrijk (een eeuw later: de republiek) Italië.

Postzegels kunnen dat min of meer bevestigen. Tot 1861 zijn er nog zegels van afzonderlijke staten als Napels, Sicilië, Modena, Parma, Toscane en Sardinië. Maar koning Victor Emanuel II van Sardinië (dat al een stuk noordelijk vasteland omvatte) verschijnt in 1861 óók op zegels van Napels in het verre zuiden. Met iets vertraging staat zijn hoofd met de kenmerkende sik op zegels van 1863 waarin voor het eerst Italië als land is vermeld.

De Italiaanse post doet veel aan het jubileum. De eerste zegel met de landsnaam Italië is herdrukt op een zegel van 0,60 euro. De 150ste verjaardag is goed voor een postzegelvelletje van de Piazza del Popolo met de herdenkingsobelisk. Dat de na 1861 nog lang voortwoekerende ruzies met de pausen vergeven zijn, blijkt mede uit een duo-uitgifte van een velletje door de Vaticaanse postdienst.

undefined

Meer over