Israël wil meer druk op Iran

Na zijn uitlatingen over de 'holocaust-mythe' door de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad zwelt in Israël de roep aan om het bewind in Teheran onder grote internationale druk te zetten....

Minister van Buitenlandse Zaken Silvan Shalom heeft opgeroepen dekwestie van het Iraanse atoomprogramma snel voor de Veiligheidsraad tebrengen. 'De Iraniërs moet niet worden toegestaan kostbare tijd tewinnen.'

Vooraanstaand leider van de linkse oppositie in Israël, Yossi Beilin,heeft de Europese Unie, de VS en Rusland opgeroepen hun ambassadeurs uitTeheran terug te halen.

De chefstaf van het Israëlische leger, Dan Halutz, heeft de laatsteweken bij herhaling gezegd dat Iran in maart 2006 in staat is uranium teverrijken. 'Mijn inschatting is dat de diplomatieke inspanningen van de EUdat niet kunnen verhinderen', zei hij.

'Vooralsnog geloof ik niet dat politieke druk iets goed zal brengen,omdat de Iraniërs daar alleen maar onderuit proberen te komen. Welke drukkan dan nut hebben? De enige andere optie is fysieke druk. Ik ga nietzeggen wie die druk gaat uitoefenen of wanneer.' Gevraagd naar hoe ver hijbereid is te gaan het Iraanse atoomprogramma te stoppen, antwoorde dehoogste Israëlische militair: 'Tweeduizend kilometer.'

Israël heeft zich de afgelopen jaren steeds terughoudend opgesteld inde zaak-Iran. Maar daar is verandering in opgetreden sinds Ahmadinejad inoktober heeft opgeroepen Israël van de kaart te vegen. Opzichtig heeft hetIsraëlische leger eerder deze maand een proef met een anti-raketsysteemuitgevoerd.

De leider van de Palestijnse islamitische terreurbeweging Hamas, KhaledMeshaal, is deze week op bezoek in Teheran en heeft daar niets dan lof voorfelle toon die Ahmadinejad tegen Israël aanslaat. 'Hamas en andereislamitische groepen staan aan de zijde van Iran. Wij verdedigen hetnatuurlijke recht dat Iran heeft (op kernwapens).'

De Britse zondagskrant The Sunday Times meldde in de laatste editie datde Israëlische premier Ariel Sharon het leger opdracht gegeven zou hebbeneen aanval op Iran voor te bereiden voor maart. Het bericht is door deIsraëlische regering ten stelligste ontkent.

Meer over