Israël weigert beheer over water af te staan

JERUZALEM Israël wil de controle houden over de meeste waterbronnen op de Westelijke Jordaanoever, ook nadat de Palestijnse autonomie in de bezette gebieden is uitgebreid....

AP

Water vormt een van de gevoeligste onderwerpen in het Midden-Oosten. Het Israëlische standpunt kwam naar buiten na gesprekken die premier Rabin had met experts op dit gebied. De uitspraak vormt een nieuw struikelblok voor de onderhandelingen over de uitbreiding van de Palestijnse autonomie, die nu alleen in Gaza en Jericho geldt, tot de rest van de Westoever.

Italië bevestigde maandag dat beide partijen hun overleg in Italië zullen voortzetten, waar zij in alle beslotenheid voor 25 juli de laatste obstakels hopen op te ruimen.

Minister Tsur zei dat Israël zich zal verzetten tegen elke verandering in de wijze waarop ondergrondse waterreservoirs op de Westoever worden geëxploiteerd. 'Er is water dat gebruikt wordt in Israël en water dat gebruikt wordt door de Palestijnen', zei hij. 'Het komt allemaal uit dezelfde badkuip en we zijn niet van plan de verdeelsleutel te veranderen en delen van Israël uit te drogen om delen van het Palestijnse autonome gebied te verrijken.'

De bronnen op de Westelijke Jordaanoever voorzien in ongeveer 40 procent van de waterbehoeften van de Israëlische bevolking van 5,5 miljoen, aldus het blad Middle East Intelligence Digest. Elk jaar wordt 740 miljoen kubieke meter water aan het Palestijnse gebied onttrokken voor gebruik in Israël en de Israëlische nederzettingen in het bezette gebied. Voor de miljoen Palestijnen op de Westoever resteert 130 miljoen kubieke meter. Per persoon beschikken zij over tweeënhalf maal minder water dan de Israëli's.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw zei dat de Palestijnen geen nieuwe waterboringen zullen mogen doen, behalve op beperkte schaal in de Jordaanvallei.

Faisal Husseini, de vertegenwoordiger van de PLO in Jeruzalem, noemde het standpunt 'smakeloos'. 'Het is niet rechtvaardig', zei hij. 'Zij zijn niet de meesters en wij zijn niet de slaven.' Hij zei dat de Palestijnen lijden onder voortdurende watertekorten, terwijl de Israëlische kolonisten 'alles hebben met inbegrip van zwembaden'.

De belangrijkste obstakels voor het autonomie-akkoord zullen vanaf woensdag op een onbekende plaats in Italië uitgewerkt worden. Onder het akkoord zal Israël zijn troepen deze herfst terugtrekken uit de meeste Palestijnse steden. Het Israëlische leger blijft verantwoordelijk voor de veiligheid in de rurale gebieden en de joodse nederzettingen. Gedurende twee jaar zal meer territorium overgedragen worden aan de Palestijnse Raad.

Meer over