Islamitische school draait niet op voor uitkering docenten

De zeven docenten die vorig jaar ontslagen wilden worden door de Islamitische basisschool El Inkade in Ede omdat het bestuur hun strengere regels oplegde, hebben recht op een volledige uitkering....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Dit hebben de uitkeringsinstanties USZO en Participatiefonds bepaald, die beide verantwoording dragen voor de uitbetaling van wachtgelden. Als anders was besloten, zou de school in ernstige financiële problemen zijn geraakt. El Inkade moest de docenten eerder een schadevergoeding betalen van 60 duizend gulden.

De instanties willen de school niet als enige verantwoordelijk houden. 'Er was geen sprake van nadrukkelijke schuld van een van de partijen', meent F. van Moorsel, directeur van de Stichting Participatiefonds.

De beide instellingen baseren hun besluit op de uitspraak van de kantonrechter in Wageningen. Die ontbond het arbeidscontract in december en meende dat beide partijen hebben bijgedragen aan de ruzie.

De docenten konden zich niet verenigen met de steeds strengere eisen van het schoolbestuur. Zo moesten zij een lang gewaad gaan dragen en mochten zij met de leerlingen niet meer over andere religies spreken. Bovendien kreeg het personeel geen inspraak. Om recht te houden op een uitkering eisten de docenten dat de school hen zou ontslaan.

Meer over