Islam kreeg pas na eeuwen huidige vorm

Deze krant drukte een trits reacties af op mijn omschrijving van Ibn Taymiyyah (661 tot 728 na Mohammed), een islamitische schriftgeleerde (Forum, 23 maart)....

De brievenschrijvers willen mijn stuk onderuithalen door mij te verwijten dat ik Ibn Taymiyyah vlak na het ontstaan van 'Mohammeds leer' laat leven. Zij beweren dat Taymiyyah veel later leefde.

Allereerst: als een christelijke schriftgeleerde in de zesde eeuw leefde ofwel ruim twee eeuwen na de canonisatie van het christendom dan noemen wij dat 'vroeg'. Maar er zijn veel dwingender argumenten om Taymiyyah 'vroeg' en de leer van Mohammed 'vers' te noemen. De heilige teksten en de koran bestonden nog niet bij Mohammeds dood (vermoedelijk leefde hij van 570 tot 632 na Chr.). De belangrijkste islamitische heilige teksten ontwikkelden zich pas later, ver na zijn sterfdatum. Het ontstaan van de heilige teksten behoort tot de fascinerendste en meest omstreden gebieden van onderzoek van de wortels van de islam. Vastgesteld kan worden dat de islam tussen 750 en 950 na Chr. zijn literaire vorm kreeg. Als je daar ook nog eens de tijd aftrekt die nodig was om de canonisatie tot stand te brengen, dan is Ibn Taymiyyah (1268 tot 1328 na Chr.) een vroege schriftgeleerde die aanschuift tegen de verse leer van Mohammed, en dat schreef ik.

Het moge duidelijk zijn dat die jonge leer niet van Mohammed zelf was maar van de schriftgeleerden die veel later na zijn dood leefden. Het is vreemd dat de brievenschrijvers, onder wie deskundigen, de vermoedelijke periode waarin Mohammed leefde verwarren met wat we Mohammeds leer noemen. Hedendaagse islamonderzoekers van onbezoedelde reputatie twijfelen er niet aan dat Mohammeds leer eeuwen jonger is dan de data die zijn leven markeren.

Meer over