ISBN

In Schandaal op Schiermonnikoog - Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht (Veen; * 27,50) reconstrueert Gerard den Elt, verslaggever van het Algemeen Dagblad, deze affaire die de justitie in Groningen ernstig in opspraak bracht....

'Beste Nelson Algren', schrijft Simone de Beauvoir in 1947, 'Ik ga proberen in het Engels te schrijven. Dus excuseer mijn taalgebruik, en als ik de woorden niet in hun juiste betekenis begrijp, heb daar dan begrip voor.' Zo begint de briefwisseling die de Franse schrijfster tot 1964 met de Amerikaanse auteur Nelson Algren onderhield. Ze werden verliefd op elkaar, al zouden ze elkaar maar vijf keer ontmoeten. Toen de 304 brieven van De Beauvoir vorig jaar onder de titel Lettres à Nelson Algren door Gallimard werden gepubliceerd - Algren weigerde zijn brieven af te staan -, kreeg het boek veel aandacht, mede doordat bewonderaars van De Beauvoir niet op de hoogte waren van de verhouding die de trouwe levensgezellin van Jean-Paul Sartre met Algren had gehad. De Nederlandse editie, die bij De Geus verscheen, heet Een transatlantische liefde (* 69,90).

Tijdens het bewind van Cosimo de' Medici (1519-1573) groeide Florence uit tot het pronkjuweel van de Italiaanse Renaissance. In Cosimo de' Medici - Vorst en republikein (Meulenhoff; * 49,90) retoucheert de Groningse hoogleraar kunstgeschiedenis Henk Th. van Veen het gangbare beeld van deze grote Florentijnse heerser.

In De erfenis van de utopie (Ambo; * 49,50) trekt de Twentse hoogleraar filosofie Hans Achterhuis met een indrukwekkende belezenheid door de geschiedenis van het utopisch denken vanaf het werk van Thomas More. Centraal thema is de vraag hoe het staat met de realisatie van allerlei utopieën uit het verleden, zowel sociale en politiek-maatschappelijke (het communisme bijvoorbeeld) als technische (de technologische cultuur).

In De bladomslaander, een boektitel die wat minder vanzelfsprekend klinkt dan het oorspronkelijke The Page Turner, vertelt David Leavitt over een jonge pianist, Paul Porterfield, en diens liefde voor de grote musicus Richard Kennington. Ze hebben elkaar leren kennen toen Porterfield bij een concert van de gevierde Richard Kennington de bladen van de partituur mocht omslaan. Leavitt werd, meer nog dan door zijn boeken, bekend toen Stephen Spender hem er in 1992 van beschuldigde in zijn roman Terwijl Engeland slaapt plagiaat te hebben gepleegd (De Harmonie; * 34,50).

Drie Russische partijbonzen vertellen elkaar, in een aangename omgeving buiten Moskou, over hun erotische escapades. Zo laat zich het boek De helden van het badhuis van Efraim Savala als een eigentijdse variant op de Decamerone samenvatten. Sevela, een journalist en filmregisseur, die eerder Verkoop je moeder! publiceerde, werd in 1971 als verrader het land uitgezet. Hij verbleef in Israël, waar hij in de kranten als een agent van de Arabische sjeiks en de KGB werd afgeschilderd, en in de Verenigde Staten, waar men hem voor een officier van de Sovjet-inlichtingendienst hield. Sinds 1989 woont hij weer in Moskou (Wereldbibliotheek; * 42,50).

Zingen voor koningin Victoria - Het leven van Katie Makanya (Van Gennep/Novib; * 45,90) bevat het levensverhaal van de in 1873 geboren Zuid-Afrikaanse Katie Makanya. Als jong meisje was ze lid van een zangkoor dat op tournee ging door Engeland en onder meer zong voor koningin Victoria. Maar het boek gaat toch voornamelijk over Zuid-Afrika, waar Katie Makanya vele jaren werkte voor een Amerikaanse zendingsarts, James McCord. In 1954, kort voor haar dood, heeft zij haar bewogen levensverhaal verteld aan diens dochter Margaret McCord.

Meer over