ISBN

Alkestis is de oudst bewaarde tragedie van de geniale Griek Euripides. De barokcomponist Händel was niet de enige die er prachtige muziek in zag....

De Russische schrijver Nokolaj Gogol (1809-1852), bekend van zijn wereldberoemde roman Dode zielen of van zijn minstens zo befaamde toneelstukken als De revisor en Het huwelijk, schreef ook meesterlijke verhalen, zoals De neus, De jas (De mantel) en Dagboek van een gek. Veen publiceert, in de vertaling van Arie van der Ent, een nieuwe uitgave van deze verhalen, waarbij ook minder bekende of in Nederland zelfs onbekende vertellingen aan bod kwamen, zoals Ivan Spie en zijn tante, De vrouw en Het leven (fl 52,67).

Petronella Moens was een Nederlandse schrijfster die leefde van 1762 tot 1843 en in 1817 een bijzondere roman over een fictieve kolonie publiceerde: Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet, kenners van de tijd, de schrijfster en het werk, maakten voor de Amsterdam University Press een nieuwe editie (fl 29,50).

Toen de roman Ik heet Karmozijn (De Arbeiderspers; fl 69,85) in Turkije uitkwam, was dat een literaire sensatie. De schrijver ervan, Orhan Pamuk, is de afgelopen tien, vijftien jaar uitgegroeid tot de belangrijkste schrijver van zijn land. Ook daarbuiten geniet hij grote achting. Ik heet Karmozijn heeft de vorm van een thriller, maar is tegelijkertijd een parabel. Het verhaal speelt zich af in Istanbul, aan het eind van de zestiende eeuw. Pamuk putte ervoor uit de oude Osmaanse verteltraditie.

Greven is een verhaal dat Jaap Dirkmaat en Geert van Moll - in navolging van Richard Adams en zijn Waterschapsheuvel, over de wereld van het konijn - over de 'lotgevallen van dassen' vertellen. Het is tegelijkertijd een ecologische geschiedenis van het Rijk van Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw. En het gaat ook nog over de beginjaren van de vereniging Das & Boom (SUN; fl 39,67).

De toneelschrijver Michel Quint (1949) is in Frankrijk vooral bekend als schrijver van policiers, misdaadromans. Effroyables jardins is iets anders, een klein boekje waarin de verteller zich herinnert hoe hij zich in zijn jeugd voor zijn vader schaamde, een clown, maar ook een man die in het verzet zat. Nelleke van Maa ren vertaalde het (De Bezige Bij; fl 22,04).

'Drie nieuwe Griffioenen!', roept Querido verheugd uit bij de presentatie van de boekjes Kamer, kunst en competitie - Teksten en documenten uit de rederijkerstijd (fl 15,23), Een verdeelde Verlichting - Stemmen uit de spectators (fl 15,32) en Jacob Westerbaen - Gedichten. Opnieuw dus drie van die mooi verzorgde deeltjes, Griffioenen in de wandeling, die het letterkundig verleden zo aangenaam ontsluiten.

Een kraken is te horen is een nieuwe bundel gedichten van Lidy van Marissing (Van Gennep; fl 34,90). De glazen school is 'een Amsterdams gedicht' van Guus Luijters (Veen; fl 31,95). In Grabbelton demonstreert Drs. P zijn verbale lenigheid aan de hand van de versvorm die hij zelf bedacht, de 'grabbelton' (Nijgh & Van Ditmar; fl 22,04) en Koen Vergeer stelde uit tien jaar poëzie bij uitgeverij Atlas een bundel samen die als titel kreeg: Op de rand van de taal (fl 25,-).

In Islam - De woede en het Westen (redactie Paul Aarts en Jan Keulen) gaan negen auteurs, veelal Midden-Oostenspecialisten en historici, in op kwesties als het anti-Amerikanisme in de Arabische wereld en de vraag of er werkelijk sprake is van botsende beschavingen. Daarnaast bevat het boek (Bulaaq; fl 36,36) portretten van onder meer de Iraanse president Khatami en de Afghaanse Taliban-leider Mohammed Omar.

Ruimen, tien keer erger dan ik dacht - MKZ - Het boerenverhaal (Elsevier; fl 49,58) is een met veel foto's geïllustreerd boek dat werd gemaakt door Hans Siemes in samenwerking met het actiecomité in de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer. In de proloog wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om een aanklacht 'tegen de manier waarop de overheid bij de bestrijding van mond- en klauwzeer met veehouders en hun vee omgaat'. Het boek toont 'evoelens en opvattingen' van boeren en boerinnen uit het gebied waar dit jaar MKZ heerste.

'De blik van fotograaf Ruigrok brengt ons op een heel speciale manier in contact met feiten. Feiten als grondslag van het geheugen, feiten die de tijd in herinnering brengen die is verlopen - in dit boek: tijd in Amsterdam.' Dit schrijft Maarten Kloos, directeur van het architectuurcentrum Arcam, in zijn inleiding van Amsterdam, stad in verandering (Bas Lubberhuizen; fl 41,87). Het boek bevat meer dan 120 foto's van Amsterdam, gemaakt tussen 1963 en 2000 door Wim Ruigrok, die bijna veertig jaar werkte voor de Volkskrant. De teksten zijn geschreven door Volkskrant-redacteur Willem Ellenbroek.

Bij Van Gennep is de vertaling verschenen van The Decent Society van de Israëlische filosoof Avishai Margalit. In De fatsoenlijke samenleving (fl 39,45) stelt Margalit, die vandaag wordt onderscheiden met de Spinozalens, dat het erom gaat te komen tot een samenleving waarin niemand wordt vernederd. Aan de begrippen eer en vernedering, zegt hij, moet in het politieke denken een belangrijke rol worden toegekend.

Meer over