ISBN

Fictie..

De 'Ode aan het brokstuk' die Tommy Wieringa in de zomer aan deVolkskrant bijdroeg, is omgedoopt in Pleidooi voor de potscherf, en gevolgddoor reisnotities, verschenen in een eenmalige uitgave (Reservaat; 10,-).

De journalist Tim Guest kreeg als jongetje een nieuwe naam, Yogesh,omdat zijn moeder een volgelinge van Bhagwan was geworden. Over het triesteleven in talloze communes gaat De kleuren van de zon, vertaald door KarinaZegers de Beijl (The House of Books; 17,50).

Veel gedichten over Amsterdam in de nieuwe bundel van Elma van Haren:Zacht gat in broekzak (De Harmonie; 14,90); en van Koen Peeters,bekend van een aantal geprezen romans, verscheen zijn eerste bundelpoëzie: Fijne motoriek (Meulenhoff; 17,95).

Goede poëzie moet emoties oproepen, vindt Piet Gerbrandy, zoals woedeof geilheid. Wat het laatste betreft, grijpt dichter-essayist HuubBeurskens dan toch eerder naar een onartistiek tijdschrift met intiemefotografieën, betoogt hij in De volksverheffing, 'Jaarboek voor poëzie',onder redactie van Koen Vergeer en Yves T'Sjoen (Atlas; 15,-).

Greg Taylor loste vorig jaar al de problemen op uit de roman van DanBrown die nog moet verschijnen: The Solomon Key. Als dat geen moderne magieis: De geheimen van Dan Brown (De Boekerij; 12,50) is vertaald doorTheo van der Ster en Ingrid Gans.

Non-Fictie

Met Nabije vreemden en Veranderingen van het alledaagse 1950-2000 is devijfdelige serie over 'Cultuur en migratie in Nederland' voltooid. Ditinitiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds moet ertoe bijdragen dat hetbegrip 'Nederlandse cultuur' van zijn bijbetekenissen 'puur autochtoon',en 'van Nederlandse bodem' wordt ontdaan. Hoe smaken en stijlenveranderden, en de rol migranten daarin (Sdu uitgevers; 35,- per stuk).

Van de Utrechtse historicus Rienk Vermij is het goed geschrevenoverzichtswerk Kleine geschiedenis van de wetenschap(UitgeverijNieuwezijds; 19,95). De jurist H.A. Lorentz deed in 1913 verslag vande tweede expeditie naar Nieuw-Guinea waarbij hij als eerste met enkeleDajak-dragers voet zette op de eeuwige sneeuw van het hooggebergte. Nuherdrukt: Zwarte mensen - witte bergen (Atlas; 22,50).

Dap Hartmann maakte een ruimhartige keuze uit 25 jaar journalistiek werkvan Max Pam, gepubliceerd in onder andere Het Parool, NRC Handelsblad, VNen de Volkskrant: De armen van de inktvis (Prometheus; 29,95).

Helena Drysdale en haar man Richard, het alledaagse bestaan beu, trekkenper camper door Europa om zich te verdiepen in de geheimen van 'autochtonevolken': Moedertalen - Een reis door Europa (Atlas; 24,90).

Meer over