ISBN

Adriaan Morriën (1912), getrouwd en vader van twee dochters, raakte in de jaren vijftig van de vorige eeuw zo onder de indruk van de studente Lotus Schipper (1933-1965) dat hij haar ging schrijven....

Mea Flothuis vertaalde voor De Arbeiderspers The Dark Room van de in Engeland geboren Rachel Seiffert, die kennelijk een Duitse achtergrond heeft. In De donkere kamer - niet te verwarren met De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans - vertelt zij over drie Duitsers die worstelen met het oorlogsverleden van hun (groot)ouders (fl 34,30).

De Volkskrant-lezer weet het als geen ander: op 21 november ontvangt de 'volksschrijver' Gerard Reve uit handen van koning Albert in Brussel de Prijs der Nederlandse Letteren. Zijn (nieuwe) uitgeverij De Bezige Bij herdrukt ter verhoging van de feestvreugde zijn werk. Verschenen zijn: De ondergang van de familie Boslowits uit 1950 (23ste druk; fl 24,34); De avonden - Een winterverhaal uit 1947 (48ste druk; fl 39,89) en Werther Nieland uit 1949 (23ste druk; fl 29,75).

'Over het leven van Etty Hillesum is weinig bekend', schrijft de Française Sylvie Germain in de 'spirituele biografie' die ze gewijd heeft aan de vrouw die we kennen uit haar indrukwekkende oorlogsdagboeken. Etty Hillesum stierf op 30 november 1943 in Auschwitz. Germain slaagt erin veel over Hillesum te vertellen. Zij ziet haar leven en ideeën in samenhang met het werk van Simone Weil, Anne Frank, Martin Heidegger, Emanuel Lévinas en anderen. Het boek werd vertaald door Kees Diekstra en Thérèse Fischer (Balans; fl 37,46).

Paul Mennes (1967) is de schrijver van de romans Tox en Soap, de verhalenbundel Web en de poëtische theatertekst (samen met Eric Joris) Kaufhaus Inferno. In Poes poes poes (Nijgh & Van Ditmar; fl 32,95) schildert hij hoe in het dorp Drempel een leger nieuwsjagers neerstrijkt omdat daar een zonsverduistering het best te zien is. Daarna breekt de pleuris uit, en valt het doek.

Het vermaledijde euroteken is al, voordat we er goed en wel aan gewend zijn, in de literatuur doorgedrongen. De 'anti-reclame-roman' van de voormalige (Franse) reclameman Frédéric Beigbeder heet euro 14,99. Beigbeder voert daarin een zekere Octaaf Parnago ten tonele, die almachtig als hij is, de consument allerlei rotzooi in de maag splist en er intussen meer dan goed van leeft. Hans van Cuijlenborg maakte er Nederlands van (De Geus; euro 14,99).

Een man raakt plotseling in coma (het 'locked-in-syndroom'). Als hij na maanden ontwaakt, is hij volledig verlamd. De Vlaamse schrijver Ivo Michiels werkt het gegeven uit in zijn roman De mirakelen, Elizabeth, de mirakelen. Niet zomaar een roman, maar het tiende deel in de reeks Journal Brut, waaraan Michiels begon na zijn Alfa-cyclus, die ook al vijf boeken omvatte (De Bezige Bij; fl 40,77).

Nieuwe poëziebundels zijn er van J. Bernlef: Bagatellen voor een landschap (Querido; fl 39,23); Jan Kuijper: Toe-eigeningen - Sonnetten en denkbeelden ( Querido; fl 33,61); Carl-Erik af Geijerstam: Met ingehouden adem, vertaald door J. Bernlef (Querido; fl 39,23); Jacques Hamelink: Zilverzonnige en onneembare maan (Querido; fl 42,97) en Rouke van der Hoek: Het magnetische noorden (Atlas; fl 29,90).

'Wat heeft zich afgespeeld in het land van Máxima?' Op die vraag geven drie Nederlandse journalisten die Zuid-Amerika goed kennen, antwoord in Argentinië - Het land van Máxima (Bert Bakker; fl 31,95). De Volkskrant-correspondenten Ineke Holtwijk en Jan van der Putten, en Roel Janssen van NRC Handelsblad schetsen een 'portret van de hedendaagse Argentijnse samenleving', geven persoonlijke herinneringen weer en gaan in op de geschiedenis.

Matsuo Basho (1644-1694) was een Japans dichter, die de grote Chinese dichters naar de kroon stak. Hij slaagde. Hij schreef een zo opzienbarende poëzie dat hij wereldwijd beroemd werd, en tot op de dag van vandaag wordt gelezen. In tal van talen. In De herfstwind dringt door merg en been, een nieuw deeltje in de reeks Privé-Domein van De Arbeiderspers (fl 43,20), kan de lezer kennismaken, niet met Basho's vermaarde haikai-dichtkunst, maar met het lyrische proza dat hij tussen 1680 en 1688 schreef. De bundel werd samengesteld door de japanoloog Jos de Vos, die deze teksten ook vertaalde.

Bij uitgeverij Aksant is het proefschrift verschenen van Gertjan de Groot: Fabricage van verschillen - Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940) (fl 60,60). Het gaat over seksesegregatie, de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over beroepen en functies, en het daaruit voortvloeiende verschil in beloning. Ofschoon het onderzoek tot 1940 liep, wordt aan het slot van het boek gezegd dat seksesegregatie nog altijd bestaat. Vrouwen verdienen gemiddeld 30 procent minder dan mannen.

Focus op Den Haag (Europese Bibliotheek; fl 37,50) brengt het naoorlogse Den Haag en zijn bewoners in beeld. Het boek bevat tweehonderd foto's, vrijwel alle afkomstig uit het archief van de voormalige krant Het Binnenhof en gemaakt tussen de jaren 1946 en 1972. Het boek werd ingeleid en samengesteld door Hans Pars.

Meer over