ISBN

De dichteres en toneelschrijfster Judith Herzberg woont afwisselend in Amsterdam en Jeruzalem. Vanuit Israël schrijft ze regelmatig 'aan wie hier niet is'....

De moderne Nederlandse staat heeft zijn wortels in de patriottenbeweging van eind achttiende eeuw. In Nederlanders van het eerste uur - Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830, onder redactie van H.M. Beliën, D. van der Horst en G.J. van Setten (Bert Bakker; ¿ 29,90), 22 portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij de vorming van een nationale eenheidsstaat, onder wie bijvoorbeeld Rutger Jan Schimmelpenninck, Herman Daendels en Jonas Daniël Meijer.

De historicus J. Blom, voormalig hoogleraar en nu directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bundelde negen essays over de recente Nederlandse geschiedenis in Burgerlijk en Beheerst - Over Nederland in de twintigste eeuw (Balans; ¿ 45,-). Enkele onderwerpen: de geschiedenis van de VPRO, de gijzelaars in St. Michielsgestel en Haaren, de geschiedbeoefening van Ger Harmsen.

Van aal ('slangvormige vis met glibberige huid') tot zwoerd ('de dikke, harde en erg vette huid van het varken'): Kosmos-Z & K komt met een voordelig geprijsde, zij het ongewijzigde herdruk van de Grote Larousse van de Gastronomie - Encyclopedie van de culinaire wereld, de ingrediënten en de bereidingen uit 1984. Zo'n drieduizend trefwoorden en evenveel recepten in twee rijk geïllustreerde delen (samen ¿ 149,-).

De voormalige Amsterdamse rechtbankpresident B.J. Asscher bundelde een selectie van de vaak prikkelende stukken die hij de afgelopen periode in NRC Handelsblad schreef, in Rechters vragen niet om eerbied (Meulenhoff; 29,90).

De Albanese schrijver Ismail Kadare houdt vandaag in Groningen de Van der Leeuw-lezing. Om hem nader te introduceren publiceerde uitgeverij Van Gennep een boekje over hem van de Vlaamse journalist Piet de Moor: Een masker voor de macht (¿ 2,50).

Roel Schuyt vertaalde een nieuwe, korte roman van Kadare, De adelaar, een tragische liefdesgeschiedenis als een eigentijdse variant van het Icarus-verhaal tegen de achtergrond van een dictatoriale samenleving (Van Gennep; ¿ 24,90). Ook mevrouw Kadare, Helena Gushi-Kadare, krijgt de kans van zich te doen horen. In haar roman Een vrouw uit Tirana vertelt zij over een redactrice bij een uitgeverij, wier overigens gelukkige privé-leven aan politieke machinaties ten onder dreigt te gaan (Van Gennep, vertaald door Roel Schuyt;¿ 39,90).

Wie Smilla's gevoel voor sneeuw, die ijzingwekkende literaire thriller van de Deense schrijver Peter Heg, heeft gelezen, zal benieuwd zijn naar De vrouw en de aap, opnieuw een roman waarin een vrouw in bizarre omstandigheden verzeild raakt. Hoofdpersoon is de ontgoochelde Madelene, vrouw van een dierentuin-directeur. In Erasmus, een meer dan honderdvijftig kilo zware aap, ziet zij de prins van haar dromen (Meulenhoff, vertaald door Gerard Cruys; ¿ 39,90).

Na De afwezige uit 1990 is het lang stil gebleven rond Dirk Ayelt Kooiman, in de jaren zeventig een vruchtbaar publicist, die vooral op de belangstelling van in het zogenoemde Revisor-proza geïnteresseerde lezers mocht rekenen. Met zijn 'documentaire roman' over het oorlogsverleden van de graficus Montyn (Montyn, 1982) trad hij buiten die kring, die - voor zo ver ze nog bestaat - veel zal herkennen in De terugkeer, Kooimans nieuwe roman na zes jaar (De Harmonie; ¿ 32,50).

Van de in Engeland woonachtige Duitse schrijver W.G. Sebald (Melancholische dwaalwegen; De emigrés) verscheen De ringen van Saturnus, 'een Engelse pelgrimage' (Van Gennep; ¿ 44,90).

Meer over