ISBN

Fictie..

Het tijdperk van Aquarius is eindelijk begonnen, leest hoofdpersoon Ben op een bord bij huize Stella Maris. Korte tijd later verandert Ben, die bodemmonsters moet nemen op een vervuilde zandvlakte, van een 'zandman' in een sjamaan. Deze ongewone ontwikkeling is te volgen in de nieuwe roman Mijnheer Sjamaan (Meulenhoff; ¬ 17,50) van de Vlaamse auteur Koen Peeters.

Filosofen proberen altijd iets uit hun leven te ontvluchten, meende de Frans-joodse filosofe Sarah Kofman (1934-1994). Voor haar was dat de traumatische periode van 1942, toen haar vader werd opgepakt door de Duitsers, tot na de oorlog, toen Sarah bij haar katholieke onderduikmoeder wilde blijven. Kofman schreef hier uiteindelijk de indringende tekst Rue Orderer, rue Labat over, en pleegde korte tijd daarna zelfmoord. Het kleinood werd vertaald door DirSchyns (De Arbeiderspers; ¬ 16,95).

Ouder werk, nu vertaald: de roman Gen Meyer uit 1998 van de in Servieboren en in Canada woonachtige David Albahari (vertaling Reina Dokter; uitgeverij Cossee; ¬ 19,90) en Het boek Kavan Marianne Fredriksson, oorspronkelijk verschenen in 1981 (vertaling Anna Ruighaver; De Geus; ¬ 19,90). Ouder werk, nu fraai gebundeld: alle verhalen (1987-2003) van Maria Stahlie, onder de titel Galeislaven (Prometheus; ¬ 25,-).

'Werk is een van de wezenlijke oorzaken van het ongeluk van de mensheid, de andere is zoals bekend de liefde', schrijft Pierre Mt in zijn satirische roman Memmen (Vassallucci; ¬ 20,-), die door Liesbeth van Nes uit het Frans werd vertaald.

In het autobiografische Verbeterde editie doet Pr Esterh verslag van een schokkende ontdekking: zijn vader rapporteerde voor de Hongaarse geheime dienst en bespioneerde zelfs zijn zoon (De Arbeiderspers; ¬ 24,95).

Non-fictie

De leeuwerik heeft door de eeuwen heen talloze dichters en kunstenaars gepireerd. In De leeuwerik - Cultuurgeschiedenis van een lyrische vogel (Ambo; ¬ 14,95) laat Ton Lemaire zien hoe een onooglijk vogeltje in poe wordt verbeeld.

Dave Robinson en Judy Groves beschrijven in Wat is dat nou . . . filosofie (Lemniscaat; ¬ 12,50) op een speelse en vaak humoristische manier het denken van grote filosofen, van Plato tot Popper, van Diogenes tot Derrida.

In Niet leuk - De wereld van depressie en manie (Mets en Schilt; ¬ 12,90) vertelt Godfried van Benthem van den Bergh over zijn depressie die hem gevangen had genomen en hem tot een schim van zichzelf had gemaakt. Hij haalt de depressieve Simon Vestdijk aan, die zei toen hem gevraagd werd 'hoe dat nu is, zo'n depressie': 'Niet leuk.'

John Gray gelooft niet dat de wereld na de ineenstorting van het communisme klaar was voor een liberale markteconomie op mondiale schaal. In Vals ochtendlicht - De keerzijde van de globalisering (Ambo; ¬ 22,95) laat hij zien hoe dit beeld misleidend en zelfs gevaarlijk is.

Het beroemdste overgeleverde werk van Lucius Annaeus zijn de brieven die hij in de jaren 63 en 64 schreef aan Lucilius, een man van eenvoudige komaf. Het herdrukte Brieven aan Lucilius (Ambo; ¬ 22,95), vertaald door Cornelis Verhoeven, vormt een onuitputtelijke bron van inzichten in het leven.

Meer over